zima 2015 (ToP 118/2015)

28.12 2015
Dále vyšlo (nebo vyjde)…

Čtvrtstoletí Jednoty tlumočníků a překladatelů ve dvou tisíciletích / Petr Kautský, Jindřich Mareš. 1. vyd. Praha: JTP - Jednota tlumočníků a překladatelů, 2015. ISBN 978-80-7374-120-4 (DVD): Kč 300,00.

Arabsko-český slovník / Charif Bahbouh. 1. vyd. Brandýs nad Labem, Dar Ibn Rushd, 2015. ISBN 978-80-88099-01-7: Kč 1 716,00.

Lexikon účetních pojmů: překlad z ČJ do AJ a NJ, výklad pojmů v ČJ, AJ a NJ, praktické příklady, účtový rozvrh / Jiří Strouhal, Jiřina Bokšová. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s. ISBN 978-80-7478-787-4.

Obchodní reálie a jednání v ruštině / Marie Horvátová, Jelena Celunova. 1. vyd. Praha: VŠE, nakladatelství Oeconomica, 2015. ISBN 978-80-245-2100-8: Kč 175,00.

Nová cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků / Vítězslav Vilímek, Soňa Rábeková, Jana Raclavská. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. ISBN 978-80-7464-768-0.

Buď v klidu a dej si panáka (Aforismy, rčení a citáty). 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2015. ISBN 978-80-7429-547-8: Kč 128,00.

Lexikalische Ausdrucksmittel der Emotionalität im Deutschen und im Tschechischen / Hana Bergerová, Lenka Vaňková. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. ISBN 978-80-7464-754-3.

Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu: kontrastivní analýza / Pavel Krejčí. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8004-1.

Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů / Petr Čermák, Olga Nádvorníková. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN
978-80-246-2872-1.

Encyklopedie českých právních dějin. 1. svazek, A–Č / Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7380-569-2 (Soubor: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-562-3 (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7418-238-9 (Soubor: Key Publishing). ISBN 978-80-7418-239-6 (Key Publishing).

Slovník představitelů soudní správy v českých zemích 1848-1918 / Marie Stupková, Martin Klečacký. 1. vyd. Praha: Národní archiv, 2015. ISBN 978-80-7469-041-9.

Osobnosti střední Moravy: kalendář osobností / Stanislava Honová, Kamila Kotková, Jana Bantová. 1. vyd. Olomouc: Knihovna města Olomouce, 2015. ISBN 978-80-85061-72-7.

Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru / Jan Halada (ed.). – 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3075-5.

Psychologický slovník / Pavel Hartl, Helena Hartlová. 3. vyd. Praha: Portál, 2015.
ISBN 978-80-262-0873-0.

Slovník speciální pedagogiky / Milan Valenta a kol. 1. vyd. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0937-9.

Praha moderní – 4. díl. Velký průvodce po architektuře 1950-2000 / Petr Kratochvíl, Zdeněk Lukeš, Pavel Hroch. 1. vyd. Praha: Paseka, 2015. ISBN 978-80-7432-653-0. Kč: 399,00.

Neznámé Čechy 7. Posvátná místa jihozápadních Čech / Václav Vokolek. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. ISBN 978-80-204-3871-3: Kč 349,00.

Dřevěné kostely, kaple a zvoničky Těšínska a Severovýchodní Moravy. 1. vyd. Paskov: Město Paskov, 2015. ISBN 978-80-260-8636-9.

Encyklopedie koktejlů z celého světa: nepostradatelný průvodce vzrušujícím světem míchaných nápojů / Walter Burns. 1. vyd. Praha: Euromedia Group - Ikar, 2015. ISBN 978-80-249-2855-5.

Školní encyklopedie. 1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2015. ISBN 978-80-256-1747-2: Kč 149,00.

Encyklopedie pro děti 21. století / Jiří Žáček. 1. vyd. Praha: Albatros, 2015. ISBN 978-80-00-0415-8: Kč 369,00.

Atlas ptáků: 230 evropských druhů, více než 400 fotografií a ilustrací / Katrin Hecker, Frank Hecker. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5512-0.

Velká ilustrovaná kynologická encyklopedie: naučný slovník kynologický / Ivan Stuchlý. 1. vyd. Praha, 2015. ISBN 978-80-260-5119-0.

1000 českých a slovenských hub / Michal Mikšík. 1. vyd. Praha: V. Svojtka, 2015. ISBN 978-80-256-1190-6: Kč 799,00.

Zříceniny hradů, tvrzí a zámků - střední Čechy / Tomáš Durdík, Viktor Sušický. – 2. dopl. a upr. vyd. Praha: Agentura Pankrác, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-86781-28-0.

James Bond encyklopedie: nejnovější doplněné vyd. / John Cork, Collin Stutz. 3. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. ISBN 978-80-204-3716-7.

Kdo je kdo v dějinách Sobotecka a Dolnobousovska / Karel Bílek [aj.]. 1. vyd. Sobotka: Město Sobotka, 2015. ISBN 978-80-260-9112-7.

Géniové XX. století / Karel Pacner, Jiří Gryar. 1. vyd. Praha: Motto, 2015. ISBN 978-80-267-0484-3: Kč 299,00.

Star Wars: obrazový slovník. Epizoda 7, Síla se probouzí / Pablo Hidalgo, John Goodson. 1. vyd. Praha: EGMONT ČR, 2015. ISBN 978-80-252-3435-8.

Dvě století českých automobilů / Marián Šuman-Hreblay. 1. vyd. Brno: CPress, 2015. ISBN 978-80-264-0716-4: Kč 299,00.

Academia, Praha 2015

Biografický slovník českých zemí. 18. sešit, Fo- Fr. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2517-3 (Academia). ISBN 978-80-7286-257-3 (Historický ústav AV ČR).

Brouci čeledi slunéčkovití Coccinellidae) střední Evropy = Ladybird beetles (Coccinellidae) of Central Europe / Oldřich Nedvěd. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2495-4.

Motýli a housenky střední Evropy IV. Denní motýli / Jan Macek. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2429-9: Kč 550,00.

Zděné zvonice / Karel Kuča. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2445-9: Kč 650,00.

Euromedia Group - Knižní klub, Praha 2015, 2016

Fotografie: velký obrazový průvodce. 1. vyd. 2015. ISBN 978-80-242-5018-2.

Vlaky: velký obrazový průvodce. 1. vyd. 2015. ISBN 978-80-242-5044-1.

Kronika jazzu / Mervyn Cooke. 1. vyd. ISBN 978-80-242-5030-4.

Atlas hub / Andreas Gminder. 1. vyd. ISBN 978-80-242-5063-2.

Co tu kvete?: originální průvodce přírodou / Margot Spohnová .1. vyd. ISBN 978-80-242-5066-3.

Panorama české literatury. [Díl] 2, Po roce 1989 / Lubomír Machala. 1. vyd. ISBN 978-80-242-5054-0.

Encyklopedie technik přežití. 1. vyd. ISBN 978-80-242-5140-0.

Encyklopedie válčení. 1. vyd. ISBN 978-80-242-5122-6.

Atlas zvířat / Heiko Bellmann [aj.]. 1. vyd. ISBN 978-80-242-5161-5.

Univerzita Palackého v Olomouci: Olomouc, 2015

Česko-anglicko-německá terminologie optometrie / Eliška Hromádková. 1. vyd.. ISBN 978-80-244-4712-4.

Kvalita a hodnocení překladu: modely a aplikace / Jitka Zehnalová a kolektiv. 1. vyd. ISBN 978-80-244-4792-6.

Gramatická a lexikální cvičení z nizozemštiny pro překladatele a tlumočníky I, II, III, IV /Eva Brázdová- Toufarová, Kateřina Křížová. 1. vyd. ISBN 978-80- 244-4551-9, 978-80- 244-4552-6, 978-80- 244-4553- 3, 978-80- 244-4554-0.

Slovart, Praha 2015

Guinness world records 2016. 1. vyd. 2015. ISBN 978-80-7529-029-8.

Vlajky světa / Jozef Koval. 1. vyd. 2015. ISBN 978-80-7391-974-0: Kč 399,00.

Víno. 3. aktual. vyd. 2015. ISBN 978-80-7391-701-2: Kč 999,00.

ALENA ŠOURKOVÁ
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).