podzim 2015 (ToP 117/2015)

28.12 2015
Dále vyšlo (nebo vyjde)...

Česko-anglický policejní slovník / Jana Oherová. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015.
ISBN 978-80-7478-823-9.

Slovník thajsko-český / Hana Škábová. 1. vyd. Praha: Škábová Hana, 2015. ISBN 978-80-260-8302-3.

Slovník nářečí západního Opavska / Vít Skalička. 1. vyd. Stěbořice: Matice slezská, místní odbor Stěbořice, 2015. ISBN 978-80-260-8148-7.

Řecko-staroslověnský index = Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I, (fasciculus 8), άφή-γωνιαίσς / hlavní redaktorka Emilie Bláhová. 1. vyd. Praha: Slovanský ústav AV ČR v nakladatelství Euroslavica, 2014. ISBN 978-80-86420-33-2. ISBN 978-80-85494-83-9.

Bible: překlad 21. století včetně Deuterokanonických knih / vedoucí projektu: Alexandr Flek; překlad Deuterokanonických knih: Jiří Pavlík. 2. opr. vyd. Praha:

Biblion, 2015. Přeloženo z hebrejštiny, aramejštiny, řečtiny. ISBN 978-80-87282-20-5, ISBN 978-80-87282-21-2.

Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2024 / Karel Vavřínek. 1. vyd. Praha: Vavřínek Zdeněk, 2015. ISBN 978-80-905324-6-5: Kč 430,00.

1866. Malá encyklopedie prusko-rakouské války k expozici Muzea války 1866 na Chlumu / A. Chvojka, J. Šránek. 1. vyd. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2015. ISBN 978-80-87686-01-0. Kč 40,00.

Hradní kaple I. doba přemyslovská / František Záruba. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015. ISBN 978-80-7422-335-8. Kč 299,00.

Lexikon léčivých kamenů /Josef Pavel Kreperát. 8. vyd. Praha: Granit, 2015. ISBN 978-80-7296-095-8. Kč 249,00.

Academia, Praha 2015

Biografický slovník Českých zemí. Díl 18 / Marie Makariusová. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2517-3.

Česká činohra 19. a začátku 20. století / Eva Šormová a kolektiv. 1. vyd. I. A–M, II. N–Ž. ISBN 978-80-7008-340-6 (Institut umění – Divadelní ústav: soubor). ISBN 978-80-200-2467-1 (Academia). ISBN 978-80-7008-341-3 (Institut umění – Divadelní ústav: 1. svazek). ISBN 978-80-7008-342-0 (Institut umění – Divadelní ústav: 2. svazek).

Archeologický atlas Čech: vybrané památky od pravěku do 20. století = Archaeological atlas of Bohemia: selected sites from prehistory to the 20th century / Martin Kuna a kol. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2526-5 (Academia), ISBN 978-80-87365-78-6 (Archeologický ústav AV ČR).

Česká lexikografie 15. století /Kateřina Voleková. 1. vyd. ISBN 978-80-200-24862. Kč 425,00.

Dřevěné a polodřevěné kostely, kaple a zvonice České republiky / Karel Kuča. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2444-2. Kč 695,00.

Edika, Brno 2015

Italský slovník na cesty / Stefano Baldussi. 1. vyd. ISBN 978-80-266-0702-1.

Ruský slovník na cesty / Yulia Mamonova. 1. vyd. ISBN 978-80-266-0704-5.

Řecký slovník na cesty / Pavla Pinková. 1. vyd. ISBN 978-80-266-0703-8.

Chorvatský slovník na cesty / Lucie Rychnovská. 1. vyd. ISBN 978-80-266-0676-5.

Anglický slovník na cesty / Hendy Duncan. 1 vyd. ISBN 978-80-266-0674-1.

Čínský slovník na cesty / Kamil Hanák. 1. vyd. ISBN 978-80-266-0675-1.

Španělský slovník na cesty / Olga Macínová, Ludmila Mlýnková. 1. vyd. ISBN 978-80-266-0701-4.

Německý slovník na cesty / Jana Navrátilová. 1. vyd. ISBN 978-80-266-0700-7.

Francouzský slovník na cesty / Alena Polická. 1. vyd. ISBN 978-80-266-0698-7.

Japonský slovník na cesty / Alena Polická, Kohshi Hirayama. 1. vyd. ISBN 978-80-266-0699-4.

Univerzita Palackého, Olomouc 2015

Ukrajinsko-ruský a rusko-ukrajinský slovník rozdílného lexika / Alla Arkhanhelska, Olena Levchenko. 1. vyd. ISBN 978-80-244-4070-5.

Somatische Phraseologie im Deutschen / Jitka Soubustová. 1. vyd. ISBN 978-80-244-4271-6.

Aktuální otázky překladu /Alla Arkhanhelska. 1. vyd. ISBN 978-80-244-4392-8.

Rusko-český slovník sportovní terminologie / Milena Machalová, Eva Vysloužilová. 1. vyd. ISBN 978-80-244-4274-7.

Japonština – znaky / Takayuki Watanabe. 1. vyd. ISBN 978-80-244-4464-2.

Kvantitativní lingvistika. Vybrané problémy 1 / Radek Čech. 1. vyd. ISBN 978-80-244-4350-8.

Kvantitativní lingvistika. Vybrané problémy 2/ Radek Čech. 1. vyd. ISBN 978-80-244-4324-9.


ALENA ŠOURKOVÁ
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).