léto 2014 (ToP 113/2014)

18.6 2015
DÁLE VYŠLO (nebo vyjde) …

Italský technický slovník. 1. vyd. Brno: Lingea, 2014. ISBN 978-80-87819-64-7 (DVD).

Ruský slovník Platinum. 1. vyd. Brno: Lingea, 2014. ISBN 978-80-87819-55-5 (DVD).

Norsko-český a česko-norský praktický slovník / Jarka Vrbová. 2. vyd. Voznice: LEDA, 2014. ISBN 978-80-7335-365-0: Kč 299,00.

Angličtina: obrázkový tematický slovník / Štěpánka Pařízková. 1. vyd. Dolní Ředice: Pařízek Pavel - P&P, 2014. ISBN 978-80-904465-5-7: Kč 199,00.

Army and Air Force Technical Dictionary. Česko-anglický vojensko-technický slovník. 2. vyd. Praha: Elka Press, 2014. ISBN 978-80-87057-17-9: Kč 189,00.

Kapesní česko-čínský, čínsko-český právnický slovníček / Michal Tomášek. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-502-9.

Česko-novořecký slovník / Milan Konečný. 1. vyd. Praha: Spolek Klub přátel Řecka, 2014. ISBN 978-80-260-6357-5: Kč 1 500,00.

1000 italských slovíček / Miroslava Ferrarová. 2. vyd. Brno: Edika, 2014. ISBN 978-80- 266-0187-6: Kč 169,00.

Česko-ruský slovník sportovní terminologie / Milena Machalová, Eva Vysloužilová. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-3886-3: Kč 180,00.

English copular verbs: a contrastive corpus-supported view / Markéta Malá. 1. vyd.. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. ISBN 978-80-7308-509-4.

Genderové aspekty ve slovanské frazeologii (na materiálu běloruštiny, polštiny a češtiny) / Katerina Kedron. 1. vyd.. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2221-7.

TPG 900 01 Názvosloví a zkratky v plynárenství. 1. vyd. Praha: Gas, 2014. ISBN 978-80-7328-299-8.

Cvičebnice biblické hebrejštiny / Martin Prudký. 2., rozš. A dopl. vyd. Praha: Kalich, 2014. ISBN 978-80-7017-200-1: Kč 370,00.

Brazil: vocabolario di futebol / Lorenzo Longhi. 1. vyd. Praha: Iuorio Gianluca - Urbone Publishing, 2014. ISBN 978-80-87797-53-2.

Staročeská kronika tak řečeného Dalimila. Index slov a tvarů. 1. část – substantiva, adjektiva /Eva Pasáčkova, Martina Spěváčková. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. ISBN 978-80-261-0325-7.

Pedagogický slovník / Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš. 7. aktual. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9: Kč 615,00.

Spisovatelé Univerzity Palackého / Lubomír Machala, Iva Chomiszaková, Petra Kožušníková. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-3927-3: Kč 328,00.

Lexikon pruských důstojníků padlých roku 1866 / Jaroslav Dvořák. 1. vyd. Hradec Králové: Dvořák Jaroslav, 2014. ISBN 978-80-260-5975-2.

Řeholní život v českých zemích: řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice. 2., přeprac. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2014. ISBN 978-80-7195-231-2.

Vesnice / Vlastimil Vondruška, Alena Vondrušková. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2014. ISBN 978-80-7429-362-7: Kč 398,00,

Encyklopedie středověku / Jean-Claude Schmitt, Jacques Le Goff. 3. vyd. Praha: Vyšehrad, 2014. ISBN 978-80-7429-130-2: Kč 998,00.

Překladatelské miniatury / Milan Hrdlička.Vyd. 2., rozš. Praha: Karolinum, 2014 - Univerzita Karlova v Praze. ISBN 978-80-246-2501-0.

Medicína katastrof: čítanka překladů z odborné literatury / Vlasta Neklapilová, Leopold Pleva. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. ISBN 978-80-7464-521-1.

Velká kniha bylinek. 2. vyd. Praha: Tarsago Česká republika, 2014. ISBN 978-80-7406-279-7.

Atlas plemen hospodářských zvířat / Hans Heinrich Sambraus. 2. vyd. Praha: Brázda, 2014. ISBN 978-80-209-0402-7: Kč 395,00.

Malý atlas dětské endokrinologie / Jan Lebl, Eva Al Taji, Stanislava Koloušková. 1. vyd. Praha: Galén, 2013. ISBN 978-80-7492-065-3: Kč 200,00.

Československé a české hydroplány / Marcel Kareš. 1. vyd. Nalžovské Hory: Kareš Marcel, 2014. ISBN 978-80-260-6081-9.

Významné osobnosti Netolicka. [Díl] 1 / Ludmila Ourodová-Hronková. 1. vyd. Netolice: Muzeum JUDr. O. Kudrny v Netolicích, 2014, ISBN 978-80-260-6348-3.

Přehled projektů evropské spolupráce [elektronický zdroj]. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-701-4 (CD-ROM).

Academia, Praha 2014

Nový akademický slovník cizích slov: [A-Ž: studentské vydání] / kol. autorů pod vedením Jiřího Krause. 1. vyd.., brož. dotisk. ISBN 978-80-200-1415-3.

Brouci čeledi potemníkovití (Tenebrionidae) střední Evropy = Beetles of the family Tenebrionidae of Central Europe / Vladimír Novák. 1. vyd..ISBN 978-80-200-2338-4.

Motýli a housenky střední Evropy. [Díl] 4, Denní motýli. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2429-9.

Plazi: fauna ČR / Jiří Moravec. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2416-9.

Česká literární nakladatelství 1949-1989 / Michal Pribáň. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2407-7.

Biografický slovník českých zemí / Marie Makariusová. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2413-8.

Biografický slovník českých zemí. 17. sešit, Fi-Fn. 1. vyd. ISBN 80-7277-214-7. (soubor).ISBN 978-80-200-2424-4 (Academia). ISBN 978-80-7286-232-0 (Historický ústav AV ČR).

Atlas muslimských strašáků / Bronislav Ostřanský. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2428-2.

Euromedia Group - Knižní klub, Praha 2014

Dějiny.3. vyd. ISBN 978-80-242-4495-2.

Kniha ekonomie. 1. vyd. ISBN 978-80-242-4498-3.
Kniha psychologie. 1. vyd. ISBN 978-80-242-4316-0.

Země: dětská obrazová encyklopedie. 1. vyd. ISBN 978-80-242-4496-9.

Pivopedie / Radek Diestler.2. vyd. ISBN 978-80-242-4486-0.
Osobnosti Lidových novin / Petr Zídek. 1. vyd. SBN 978-80-242-4507-2.Rebo International CZ Čestlice, 2014

Přírodní medicína: léčivé rostliny od A do Z / Anne Iburg. 9. vyd. ISBN 978-80-255-0832-9: Kč 169,00.

Maxi stroje. 1. vyd.: ISBN 978-80-255-0834-3 : Kč 299,00.

Bylinky: nejznámější bylinky od A do Z / Andrea Rausch, Brigitte Lotz.5. vyd. ISBN 978-80-255-0833-6: Kč 169,00.

Zdroj: O. K. OHLÁŠENÉ KNIHY Národní agentuře ISBN v ČR a Knižní novinky. Uvedené tituly neprodáváme, pouze o nich zveřejňujeme získané informace. Bližší údaje o jednotlivých titulech i místech jejich prodeje možno získat přímo u jednotlivých nakladatelů nebo u knihkupců – k tomu slouží i uváděná čísla ISBN.

Alena Šourková

Komentáře

2rand[0,1,1]

8.7 2017

AM4Xpb http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

2rand[0,1,1]

9.7 2017

O4JWeu <a href="http://ffukbsmnycla.com/">ffukbsmnycla</a>, [url=http://dgkieslrurni.com/]dgkieslrurni[/url], [link=http://wcbkoyakfbag.com/]wcbkoyakfbag[/link], http://lyjclolvjygj.com/

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).