jaro 2012 (ToP č. 107/2013)

18.6 2015
Jachtařský slovník: česko-anglický, anglicko-český. 1. vyd. Praha: Yacht, 2012. ISBN 978-80-903650-1-8: Kč 199,00.

English for police / Iveta Nováková, Petra Ferenčíková. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-406-0.

Španělsko-český slovník amerikanismů A–Azz = Diccionario de americanismos español-checo A–Azz / Jiří Černý a kol. studentů Katedry romanistiky FF UP. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3139-0.

Introdução ao português jurídico = Úvod do právnické portugalštiny / Joaquim José de Sousa Coelho Ramos.Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012. Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze. ISBN 978-80-246-2110-4.

Latinské právnické výroky a výrazy / Karol Rebro.1. čes. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN 978-80-7357-915-9.

Dicta et regulae iuris, aneb, Právnické mudrosloví latinské / Jaromír Kincl; [upravil Michal Skřejpek]. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-383-4.

**************

Slovník bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [elektronický zdroj] / Jaromír Jaren, Miloš Paleček. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. ISBN 978-80-261-0152-9 (CD-ROM).

Malý slovník základních pojmů z hudební akustiky a hudební elektroniky / Václav Syrový, Milan Guštar.2. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012. ISBN 978-80-7331-237-4: Kč 99,00.

Výkladový slovník z pedagogiky: 583 vybraných hesel / Zdeněk Kolář. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3710-2.

Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861–1918 / Jiří Malíř a kol. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012.887 s. ISBN 978-80-7325-272-4.

Sborník pojmů pozemkových úprav a příbuzných oborů. 1. vyd. Praha: Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, 2012. ISBN 978-80-260-3618-0: Kč 250,00.

Slovník současného amerického slangu / Jan Beyerl. 1. vyd. Brno: CPress, 2012. ISBN 978-80-266-0118-0: Kč349,00.

Vreckový slovník slovensko-mačací/mačaco-slovenský / Jean Cuvelier, Gilles Bonotaux.1. vyd. Brno: CPress, 2012. ISBN 978-80-264-0061-5.

Encyklopedie Diderot [elektronický zdroj]. 2. elektron. vyd. Praha: Exclusivo, 2013. ISBN 978-80-260-3706-4 (DVD).

Umění překladu / Jiří Levý. 4. vyd. Praha: Pošta Miroslav - Apostrof, 2012. ISBN 978-80-87561-15-7: Kč 399,00.

Titulkujeme profesionálně / Miroslav Pošta. 2. vyd. Praha: Pošta Miroslav - Apostrof, 2012. ISBN 978-80-87561-16-4: Kč 299,00.

Od textu k prekladu VII. 1. vyd. Praha: JTP - Jednota tlumočníků a překladatelů, 2012. ISBN 978-80-7374-094-8.

Architektura: lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla / Ondřej Šefců. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3120-9.

Encyklopédia minerálov Slovenska / Rudolf Ďuďa, Daniel Ozdín.1. vyd. Praha: Granit, 2012. ISBN 978-80-7296-086-6: Kč 999,00.

Encyklopedie fotbalu / Ivan Truchlík, Michal Zeman. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-245-2: Kč 599,00.

Slovník křesťanských mystiků / Luigi Borriello ... [et al.] (eds.) ; [vybraná hesla z italského originálu ... přeložil Ctirad Václav Pospíšil]. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7195-198-8.

Svatí církevního roku / Josef Heyduk. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2012. ISBN 978-80-7429-293-4: Kč 278,00.
Greek gods in the East: Hellenistic iconographic schemes in the Central Asia / Ladislav Stančo.1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze. ISBN 978-80-246-2045-9.

Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti [elektronický zdroj]: první oficiální verze slovníku kybernetické bezpečnosti / Petr Jirásek, Luděk Novák, Josef Požár. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2012. ISBN 978-80-7251-377-2 (CD-ROM).

Živá příroda: encyklopedie. 1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2012. ISBN 978-80-256-0773-2 : Kč 349,00.

Atlas zvířat /Jinny Johnsonová, přel. H. Kholová, L. Bednářová, 1. vyd. Praha: Fortuna Libri, 2012. ISBN 978-80- 7321-642-9: Kč 349,00.

Atlas semen druhů čeledi bobovité (Fabaceae LINDL). 1. vyd. Troubsko: Zemědělský výzkum, 2012. ISBN 978-80-905080-3-3: Kč 200,00.

Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Východní Čechy / Tomáš Durdík, Viktor Sušický. 1.vyd. Praha: Agentura Pankrác, 2012. ISBN 978-80-86781-19-8.

Dějiny hradů a tvrzí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / Vladimír Soukup, Petr David. 1. vyd. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2012. ISBN 978-80-242-3745-9: Kč 999,00.

Malá encyklopedie rekordů / Delphine Grinberg.1. vyd. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2013. ISBN 978-80-242-3709-1.

Historie traktorů Zetor. Vývoj, technika, prototypy a unifikované řady /Marián Šuman-Hreblay. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-264-0042-4: Kč 399,00.

Encyklopedie jógy / Marie Mihulová, Milan Svoboda. 1. vyd. Liberec: Santal, 2012. ISBN 978-80-85968-92-6: Kč 350,00.

**************************

Academia, Praha 2012, 2013

Slovník citátů z Díla Williama Shakespeara / vybral a uspořádal Martin Hilský. 1.vyd. ISBN 978-80-200-2193-9.

Savci České republiky: popis, rozšíření, ekologie, ochrana / Miloš Anděra, Jiří Gaisler. ISBN 978-80-200-2185-4.

Přehled hub střední Evropy / Jan Holec, Antonín Bielich, Miroslav Beran. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2077-2.

Rostliny Středozemí / Václav Zelený.Vyd. 2., přeprac. a rozš. ISBN 978-80-200-2088-8.

Umělecké památky Prahy. Velká Praha, A-L / kolektiv autorů za vedení a redakce Pavla Vlčka. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2107-6.

Slovník českých sociologů / Zdeněk R. Nešpor a kol. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2221-9.

***************************
{
Edika, Brno 2012, 2013
}
Rusko-český/česko ruský kapesní slovník. 1. vyd. ISBN 978-80-266-0084-8.

Nizozemsko-český, česko-nizozemský kapesní slovník. 1. vyd. ISBN 978-80-266-0156-2.

Motýli / Birgit Kuhnová. 1. vyd. ISBN 978-80-266-0087-9: Kč 169,00.

****************************

Zdroj: O. K. OHLÁŠENÉ KNIHY Národní agentuře ISBN v ČR a Knižní novinky. Uvedené tituly neprodáváme, pouze o nich zveřejňujeme získané informace.
{
Bližší údaje o jednotlivých titulech i místech jejich prodeje možno získat přímo u jednotlivých nakladatelů nebo u knihkupců - k tomu slouží i uváděná čísla ISBN.}

Alena Šourková

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).