Juvenes Translatores - výsledky 6. ročníku soutěže pro mladé překladatele

18.6 2015
Vítězkou 6. ročníku soutěže Juvenes Translatores, kterou pro mladé překladatele v celé EU pořádá Evropská komise, se v ČR stala Daniela Ottová z Gymnázia a SOŠ v Jilemnici. Její překlad z angličtiny do češtiny byl vyhodnocen jako nejlepší v konkurenci dalších 97 studentů z 22 středních škol po celém Česku. Na jilemnickém gymnáziu soutěž proběhla pod vedením PaedDr. Nataši Novákové, jež se tématům EU a zapojováním žáků do podobných projektů dlouhodobě věnuje.

Sedmnáctiletá Daniela se angličtině věnuje odmalička. Začalo to zájmovým kroužkem v pěti letech, následoval poslech písniček či četba knížek v anglickém originále. Dnes se může podívat na americký film a nepotřebuje k tomu ani dabing ani titulky. Zúčastnila se již s úspěchem několika soutěží (např. olympiády z anglického jazyka) a po maturitě plánuje využít svých znalostí angličtiny při studiu v zahraničí (USA).

Soutěž si od svého prvního ročníku v roce 2007 získává stále větší oblibu. Aktuálně se jí zúčastnilo více než 3 000 studentů ze 750 škol v celé EU. Jejich úkolem bylo přeložit jednostránkový text, přičemž si mohli vybrat jakoukoli z 506 možných jazykových kombinací 23 úředních jazyků EU. Vítězové – z každé země EU jeden – převezmou 11. dubna v Bruselu ceny z rukou komisařky pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androully Vassiliou a budou mít možnost vidět překladatele Komise při práci.

Soutěž Juvenes Translatores pořádá každoročně Generální ředitelství pro překlady Evropské komise. Cílem je podpořit výuku jazyků ve školách a dát mladým lidem šanci vyzkoušet si, jaké je to být překladatelem. Je určena studentům středních škol, kterým je v době konání 17 let (ročník 2012–2013 byl tedy otevřen studentům narozeným v roce 1995), a koná se ve stejnou dobu ve všech vybraných školách v celé Evropě.

Překládané texty se věnovaly mezigenerační solidaritě, která byla jádrem Evropského roku 2012. Mezi tématy bylo možné najít například příběhy, v nichž mladí učí starší používat počítač, či lekce z dějepisu vykládané dětem staršími spoluobčany. Texty připravili překladatelé z Evropské komise tak, aby byla ve všech jazycích zajištěna stejná úroveň jazykové obtížnosti.

{Další informace: }

Internetové stránky soutěže:
ec.europa.eu/translatores

Facebook: facebook.com/translatores

Twitter: @translatores

Blog soutěže určený pro učitele:
http://blogs.ec.europa.eu/translatores/

GŘ pro překlady:
ec.europa.eu/dgs/translation

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou:
ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou

Celé znění tiskové zprávy včetně přehledu vítězů soutěže v jednotlivých členských státech naleznete zde:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-55_cs.htm
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).