ToP 136 - červen 2020

Pro stažení časopisu TOP se musíte přihlásit v pravém horním rohu.
ToP 136 - červen 2020
20.5 2020


 

Obsah tohoto čísla

Termínovka  
                                                                                                                                              
Úvodem A. Diabová                                                                                                              
                    
Foto z obálky                                                                                                                        
                     
Jarní balíček JTP                                                                                                                    
                    
Z translatologické bibliografie: I. Čeňková                                                                           
                      

I. Šuša: Talianska literatúra v slovenskom prekladovo-recepčnom kontexte po roku 1989. A. Huťková   

Unikátní kvatrologie srovnávací slovanské frazeologie doc. dr. Evy Mrhačové, CSc. M. Hrdlička         

DOPORUČENÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO TLUMOČENÍ  
                                                     
Remote interpreting A. Diabová  
                                                                                                               

Několik postřehů Asociace konferenčních tlumočníků k simultánnímu tlumočení na dálku ASKOT       

Co všechno koronavirus změnil ve výuce simultánního tlumočení?  I. Čeňková
                                      

Vratislav Jiljí Slezák M. Jacobsenová  
                                                                                                       

Dopis ministryni financí ČR Aleně Schillerové      
                                                                                   
Odpověď ministryně Schillerové                                                                                                           

Výzkum tlumočení v afrických zemích E. Getta   
                                                                                    
Pokus o úvahu nad anglicismy v českém jazyce T. Hubačová 
                                                                 
Samizdatové překlady z němčiny do češtiny T. Musilová   
                                                                      
Problém posuzování kvality tlumočení (českého) znakového jazyka .N. Hynková Dingová                     

Novodobá galerie R. Nováková
                                                                                                                
Den vůl M. Uličný                                                                                                               
                      
Dále vyšlo (nebo vyjde)… A. Šourková       

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).