ZTRACENI V PŘEKLADU - Prosím, nepřekládat (od Alice Flemrové)

18.6 2015
Výraz pentito je v italském jazyce už od jeho počátků. V Dantově Božské komedii - konkrétně v Pekle (které po dlouhé době nedávno opět vydalo nakladatelství Academia) a Očistci - se s ním setkáte hned několikrát. Označuje hříšníka, který zalitoval svých špatných skutků a rozhodl se kát. Jednoduše kajícníka. A třebaže se náboženský kontext slova postupně zobecňoval a zesvětšťoval, stále označovalo člověka, který svých dřívějších provinění, a pokud ne provinění, pak zkrátka něčeho, co udělal, hořce lituje.
Na začátku 80. let minulého století ale tohle slovo získalo v Itálii nový význam, jenž s tím původním sice zdánlivě souvisí, ale ve skutečnosti mezi nimi zeje hluboká propast. Jako pentiti začali být označováni teroristé a členové různých zločineckých organizací, kteří se rozhodli spolupracovat s policií a soudy. Takže slovo kajícník na sebe nabalilo i konotaci slova práskač (včetně toho sestupu do nižší lexikální roviny). Vysoký mravní obsah slova, v průběhu staletí stále umenšovaný, se náhle ztratil docela. Výraz se tak stal parodií sebe sama, pro některé skupiny obyvatel je to dokonce skoro nadávka. Pokání bylo nahrazeno udáním, jehož pomocí kajícný hříšník, spíš než aby očistil svou duši, výrazně zkrátí či sníží svůj trest. Teď samozřejmě neřeším fakt, že pro vyšetřovatele a soudy jsou tihle „napravení hříšníci“ často jedinými pomocníky v boji se zlem, a proto by v konečných součtech a z pragmatického hlediska měli být posuzováni kladně. Zabývám se výrazem především z hlediska lingvisticko-literárního, musím ho totiž právě nějak přeložit do češtiny. A čím víc nad tím dumám, tím méně se mi ho chce překládat. A co ho nechat v „původním znění“?
Ostatně, je přece tolik slov, která v češtině zdomácněla ve své původní podobě. Stačí, když zůstaneme v oboru organizovaného zločinu: slovům boss, dealer, pusher a killer už dneska každý rozumí, a přitom se dají bez problémů přeložit, tak proč k nim nepřidat i výraz pentito. Skloňovat se dá jako třeba macho. Nejdřív se mi sice moc nelíbil plurál pentiti, ale jako vzor by mohli zpočátku, než se zaběhne, posloužit prevíti.
Vždyť je to jen otázka zvyku. Nad slovy mafie nebo mafián se už dneska taky nikdo nepozastavuje. Pořád to bude lepší než přeložit pentito jako kajícník. To je na můj vkus až moc velký eufemismus. Práskač je zase přehnaně a nespravedlivě hanlivé. Spolupracovník justice je sémanticky správně, ale vůbec to neodpovídá rejstříku moderního pentita. A především: v české realitě zatím v podstatě chybějí osoby, k nimž italský výraz pentito odkazuje. U nás se nikdo nemusí ani kát, ani práskat, stačí zatloukat a ještě lepší je se schovat. Pro to má italština taky pěkný výraz: latitanza, možná se tu časem taktéž uchytí. Ale zpátky k tématu: pro mě z výše uvedeného plyne, že jediné správné řešení zní: pentito nepřekládat.
Nemyslím si totiž, že úkolem překladatele je přeložit každé slovo za každou cenu. Když nějaký výraz přeložíme špatně, což často znamená „kapku nepřesně“, je ta cena nepřiměřeně vysoká. Když budu například popisovat průběh španělské corridy, nevystačím si ani s termínem zápasník s býky, ani s populárním toreadorem (toho radši ponechám slavné Bizetově árii), ale budu muset rozlišovat přinejmenším mezi matadorem, pikadorem a banderillerem.
Dneska se čeština potýká se záplavou cizích slov, která jsou in, trendy, cool, ba i sexy a hrnou se na nás ze všech stran, takže můj přístup se může jevit jako kontraproduktivní. Jenže ono je třeba odlišit, kdy se nepřekládá z lenosti, nadutosti či hlouposti, a kdy je to z nutnosti.

Nemyslím si, že úkolem překladatele je přeložit každé slovo za každou cenu

Alice Flemrová

Článek vyšel 19. 1. 2008 v rubrice Ztraceni v překladu v Lidových novinách.

www.lidovky.cz
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).