ZTRACENI V PŘEKLADU - Na lodi pluje aktivista (od Alice Flemrové)

18.6 2015
Minulý týden se mi v hlavě po dobrých dvaceti letech ozvala píseň Slovník cizích slov od Laury a jejích tygrů. Kupodivu si ji ještě pamatuju, každá sloka končí výkřikem Atentát chystá terorista. A dále se tam zpívá, že je pan chytrý - publicista nebo hesla křičí - revanšista. Ta píseň se mi vybavila při čtení zpráv o útoku Izraelců na „konvoj svobody“ vypravený mírovými aktivisty.

Aktivista: o něm Laura a její tygři nezpívali. Ale kdybychom dnes chtěli připsat další sloku, jaká by byla jeho nejvýstižnější charakteristika? Aktivisté denně plní zpravodajství, každý máme nějakou představu o tom, co to slovo znamená, například člověk aktivně prosazující určité cíle na základě vlastního přesvědčení, ale jeho význam je tak obecný a široký, že se do něj vejde kdekdo. Na lodích „konvoje svobody“ se plavila různorodá společnost a z informací, které máme k dispozici, jasně vyplývá, že aktivisté střet plánovali. To by odpovídalo „agilitě a činu“, jež nacházíme v etymologii slova, zavádějící je ovšem přidružené adjektivum „mírový“. Mírový aktivista, to slovní spojení zní skoro jako oxymóron, nicméně by měl usilovat o mír, a ne vyvolávat konflikty.

Všichni se shodnou na tom, že smýšlení osazenstva na lodích bylo propalestinské, jenže na místě je upřesnění, zda nebylo především protiizraelské. Mezi tím, zda cílem je pomáhat, anebo škodit, rozdíl je. Tedy konkrétně, šlo primárně o dopravení nákladu do Gazy, nebo o vyvolání konfliktu, který bude plnit zprávy médií?

Média měla na palubě své zástupce, mezi nimi i čtyři Čechy. Nehodnotím, zda tam měli, či neměli být, ale čekala bych, že coby nezávislí pozorovatelé (to je, mimochodem, další oblíbené slovní spojení, které významově hapruje) podají svědectví, jenže jsme se dočkali především roztrpčených nářků, že se k nim Izraelci nepěkně chovali, což ve výsledku významně ovlivnilo jejich „nezávislý úsudek“.

Možná si řeknete, jestli neodbíhám od tématu, proč se nedržím překladatelského kopyta. Ale překladatelovým zájmem a vlastně i úkolem je všímat si užívání, nadužívání i zneužívání slov. Při překladu neustále hlídáme přesnost, výstižnost, adekvátnost sdělení. Proto mi vadí titulky o masakru mírových aktivistů či útoku na konvoj humanitární pomoci; čtenáři podsouvají jednoznačně černobílý náhled události, která je mnohem složitější. Už jsem tu jednou psala o slovech-nálepkách, která nebývá problém přeložit z jednoho jazyka do druhého, protože už se nikdo nenamáhá, aby se zamyslel nad tím, co všechno se pod nimi skrývá. Aktivisté = prosazují dobrou věc, humanitární = posvátný, pozorovatel = vševidoucí. Význam slov-nálepek se sice zjednodušuje, ale to neznamená, že jsou bezvýznamná, že nemůžou sloužit jako zbraň; a média si je vesele lepí, kam se dá.

A pokud jde o ten černobílý pohled, dovolila bych si doporučit k četbě román Rozpůlený vikomt Itala Calvina. Protagonista Medardo z Terralby tráví většinu děje rozpolcen, a to doslova. Roztrhla ho dělová koule, a v tom, že válčil proti Turkům, prosím nehledejte žádné narážky. Důležité je, že pro okolí jsou obě poloviny, ta zlá i ta dobrá, stejně nesnesitelné a že dobrá polovina ve své urputné snaze konat za každou cenu dobro způsobuje katastrofy.

Jo, a možná by ta nová sloka mohla začínat takhle: Klame tělem - aktivista.

Alice Flemrová

****************

Článek převzat z portálu www.lidovky.cz
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).