ZTRACENI V PŘEKLADU: Jeřábi, jeřáby a lišky (od Roberta Novotného)

18.6 2015
Když jsem před několika týdny tlumočil pro skupinku Dánů, musel jsem si při jedné z (naštěstí mimopracovních) diskusí přiznat, že jsem se dlouhou dobu mýlil v jisté věci. Sám jsem si to způsobil tím, že jsem se spoléhal na „logiku“, přestože jazyky člověku dnes a denně dávají najevo, že ony se logikou, tak jak si ji my lidé představujeme, nijak zvlášť neřídí.

V češtině máme ptáka jeřába a taky strom jeřáb, na němž rostou jeřabiny – slovní základ je ve všech výrazech stejný. V dánštině to napovrch vypadá stejně: pták jeřáb se řekne trane, a pak tu je výraz tranebaer, přičemž baer je bobule, popř. lesní plod (srovnejte s německým Beere či anglickým berry). Zvláštní je snad pouze to, že dánské slovo tranebaer označuje nejen samotnou bobuli, ale i rostlinu, na níž ta bobule roste. Ale trane tam v každém případě je, stejně jako v češtině ten jeřáb.

Ta nápadná podobnost mezi oběma jazyky svádí ke snadnému závěru, že analogie je naprosto jasná a spolehlivá, a člověka nenapadne, že by si to třeba měl ověřit – když si nadto může svoji podomácku upečenou logiku pohodlně opřít o angličtinu: tam pták jeřáb je crane a výraz cranberry – podobně jako v dánštině – označuje bobuli i rostlinu.

Moji milí Dánové během cesty krajinou vyhlíželi z oken autobusu, ukazovali na stromy jeřáby osypané jeřabinami a konstatovali, že u nás rostou. Používali však pro ně výraz, se kterým jsem nesouhlasil, a vysvětloval jsem jim, že to, na co koukají, je tranebaer. Nedali se a trvali na tom, že tranebaer především není takovýhle velký strom, nýbrž drobný keřík.

Nezbylo než se po návratu domů podívat do pramenů – a zjistit, že jsem neměl pravdu, tu samozřejmě měli oni; koneckonců hádat se s rodilými mluvčími a tvrdit jim, že se ve své mateřštině pletou, to se jeden vskutku pouští na tenký led. Strom jeřáb je dánsky rön a jeřabina je rönnebaer. Čtenáři znalí angličtiny mi teď řeknou, že jsem měl pomyslet na odpovídající a těm dánským navíc dost podobné anglické výrazy rowan a rowanberry, které by mě varovaly, ale to už teď vím taky.

Dánské tranebaer a anglické cranberry, to totiž je klikva. Ti, kteří znají irskou rockovou kapelu The Cranberries, se teď možná zarazí, protože její název se v médiích běžně překládal jako „Brusinky“. Ale tuhle chybu nelze nikomu vyčítat – „Klikvy“, to vážně nezní moc rajcovně. Navíc když se lze dočíst, že laxnější rodilí mluvčí tak těm brusinkám opravdu klidně řeknou.

Jindy si zase může s neopatrnými jedinci zalaškovat čeština. Výraz liška znamená jednak ryšavou psovitou šelmu, jednak lahodnou houbu. To je dost výjimečné – jazyky, kterými se tu dnes zabývám (a zřejmě i většina ostatních), pro ně mají dvě různá slova: v dánštině je to raev a kantarel, v angličtině fox a chanterelle, v němčině Fuchs a Pfifferling (v Rakousku Eierschwammerl). Jedna kolegyně mi vyprávěla, jak kdysi tlumočila jakési jednání mezi češtinou a angličtinou. Po skončení seance se šlo na oběd a zástupce české strany se v neformálním rozhovoru nad jídlem pokusil uplatnit svoji angličtinu, jež zřejmě nebyla tak dobrá, jak si sám myslel. Když na stůl přinesli hlavní chod s omáčkou z lišek-hub, jeho partneři se ošívali a nijak se do toho nehrnuli. To se jim ani nelze divit, když je do jídla povzbuzoval nadšeným voláním: It is foxes!

=========================

{Vyšlo v Lidových novinách v rubrice ZTRACENI V PŘEKLADU.
http://www.lidovky.cz}
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).