ZTRACENCI V PŘEKLADU: Negramotní reklamkáři (od Roberta Novotného)

18.6 2015
He did it. Tato anglická větička vyhlíží docela banálně. Zajímavou se ovšem stane, když začneme přemýšlet, jak ji přeložit; podle kontextu je případných řešení povícero: On to udělal. To udělal on. To on udělal. Udělal to.

Tyto možnosti dává češtině její volný slovosled. Angličtina a germánské jazyky vůbec mají v tomto ohledu pramalé dispozice. Jednotlivá slova se ve výše zmíněné větičce mohou vyskytnout pouze v uvedeném pořadí. Pokud chce angličtina zdůraznit, že to udělal právě on a nikdo jiný, musí si pomoci takzvanou vytýkací konstrukcí: It was he who did it. Český překlad této věty zní: Udělal to on. Pokud v nějakém rádoby překladu narazíte na svinstva typu „Byl to on, kdo to udělal“, tak jako by jimi rádoby překladatel čtenářům říkal: Neumím to, dál už radši nečtěte, abyste si nekazili vkus.

Germánská věta vypadá zhruba tak, že to nové, o co v ní jde, se dozvíme hned na začátku a zbytek se za tím už jen tak táhne, asi jako ocas za kometou. V české větě to naopak je tak, že jádro výpovědi přichází až na konci.

Několik měsíců právě uplynulého roku na mě z internetu blikala reklama na nový Ford Fiesta: „Hot Magenta je moje, se zadní parkovací kamerou a nadupaným stereem. Takže pokaždé, když parkuji, muzika je to jediné, co autem otřásá.“ Reklama je svého druhu jazykové umění. Pokud má reklamní slogan zaujmout, musí se vrýt do mozku, jako když práskne bičem. Ale tady žádný bič nepráskne, člověku z toho zůstane jen pocit čehosi rozbředlého. Očividně jde o doslovný, otrocký překlad z angličtiny (že by to byl původní text vytvořený rodilým mluvčím, o tom radši nechci přemýšlet...). Kdyby dotyčný expert uměl česky a měl aspoň špetku estetického cítění, pochopil by, že ta muzika musí přijít až na konec: Takže pokaždé, když parkuji, otřásá autem jenom muzika. Je nepochopitelné, že renomovaná firma jako Ford zadává reklamní kampaně neschopným zoufalcům.

Tento příklad není výjimečný - na podobné nedomrlé, kostrbaté, nepřirozeně znějící reklamy, jež škrábou v očích i uších, lze narazit na každém kroku. Dokonalé ovládání jazyka by přitom pro pracovníka v reklamě mělo být základním kvalifikačním předpokladem asi tak jako pro fotbalistu dvě zdravé nohy. Kdyby to ve fotbale vypadalo jako v české reklamní branži, po hřištích by se belhali mrzáci o berlích.

Jazyková úroveň českých reklam je chronicky mizerná. Proč se o to nezajímá Rada pro reklamu? Ta má zřejmě jiné starosti. Když už doporučí nějakou reklamu stáhnout, tak proto, že je údajně „neetická“, „urážlivá“, „sexistická“ nebo - chraň bůh! - dokonce „kontroverzní“. Ale kvůli zprzněné češtině ještě žádnou reklamu stáhnout nedali - a že by kandidátů bylo víc než dost.

Jelikož se na reklamy musíme koukat pořád a všude, měly by se považovat za veřejnou záležitost a jejich tvůrci by za ty špatné měli nést podobnou odpovědnost, jakou průmyslové podniky mají za škody na životním prostředí. Situace je dávno zralá na to, abychom vedle zákona o hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení měli i zákon o hanobení jazyka. S ním by pak mohl zažít svou renesanci starý dobrý pranýř. Za takové znásilnění mateřštiny, jako je reklama na novou fiestu, by se musely dávat aspoň tři dny. I když týden by byl lepší.
Robert Novotný

******************

Článek převzat z portálu www.lidovky.cz
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).