ZTRACENCI V PŘEKLADU: Jak přeložit integrál (od Petra Komerse)

18.6 2015
Továrna. Po prvních výkladech přecházíme k jednomu zkušenému mistrovi. Vedu s sebou skupinu vietnamských svářečů, kteří se tu mají zaučit. Nahrnou se kolem mistra a jeho nákresu na stole. Co je tam nakresleno? Těžko říci, ale vypadá to smysluplně a záměrně vzhledem k počtu rovných čar a pravých úhlů na papíře. Snad nějaký stroj. Mistr pozdraví a hned začíná: „Takže, tady si to pěkně zaneseš...“ máchne rukou nad nákresem a odmlčí se, aby mi dal možnost přetlumočit první myšlenku.

Ovšemže, rád bych, jenže, kruci, jediné tlumočitelné slovo je „tady“, a to ještě může znamenat spíš „sem“ než „tady“. Ostatní slova závisí na tom, co jimi vlastně myslí. On mě ale sleduje a diví se, že nepřekládám. „Omlouvám se,“ nechci ho urazit, „já v těchhle nákresech nejsem moc zkušený...“ „No, prostě si to tu takhle vemeš a zaneseš to...“ snaží se mi to, dobračisko, zjasnit.

Mám těm svým chudákům tenhle nesmysl přeložit také jako tykání? Mistr na mne začíná koukat podezíravě, jestli jsem blbý, či co. A k tomu těch dvacet dychtivých Vietnamců, již na mne hledí s upřímnou zvědavostí a vyčkávají, zda jim konečně řeknu, oč jde. Komu z nich mám na svou obhajobu vysvětlit, že mi chybí podstatné jméno? Mistrovi? Nechci se ho dotknout. Svářečům? Nechci podrývat mistrovu autoritu. Ani těch pár desítek naučených slovíček ze svářečského žargonu mi nepomůže...

Tlumočení je lopota, spíš se mu vyhýbám. Kromě mnoha jiných problémů (špatná výslovnost mluvčího, citlivé výroky atd.) je spojeno i s dalším - ti, kdo mají být tlumočeni, často nemají ani zdání o tom, jak mají mluvit, aby byli přeložitelní. Byť by se o to i snažili: například utnou větu, aby nebyla moc dlouhá. Ani do evropského jazyka se vám obvykle nepodaří přeložit nedokončenou myšlenku. Natož u orientálních jazyků, kde je všechno jinak. Kdepak. Dokud nedozní celá myšlenka, ani se o překlad nepokoušejte.

Technické překlady obecně jsou pro člověka, jehož bohužel na humanitních oborech nenaučili ani základy fyziky, navýsost inspirativní a poučné. Mám je rád. Jenomže, člověk se na ně nejdřív musí připravit. Druhdy mi jeden profesor z ČVUT oznámil, že budu nazítří do vietnamštiny překládat několikahodinové přednášky o integrálech a o technickém kreslení. Bylo to skoro stejné, jako kdybych já po jeho příjezdu do Vietnamu automaticky očekával, že může mluvit o svém oboru vietnamsky. Naštěstí mi zbyla ještě noc na přípravu, abych si jakžtakž doplnil slovníček a hlavně informace k tématům z internetu. Samozřejmě že nedostatečně.

Dá se pochopit, že technici podceňují individua, jež nemají technické vzdělání. Spousta takzvaně humanitních oborů na ně, prakticky zaměřené, nutně působí jako vycucaná z prstu: psychologie, sociologie, filozofie... Ale přeci jen, cizí jazyky jsou dost konkrétní, praktická věc. Buďte tudíž k překladatelům shovívaví. Přeložit integrály znamená umět integrály, když nic, tak aspoň v hrubých obrysech. Přeložit výklad o důlních strojích znamená rozumět důlním strojům. Když cokoli překládáte, musíte tomu alespoň trochu rozumět ve vlastním jazyce. Jenomže, až bude překladatel důkladně rozumět technickému oboru, aby v něm mohl opravdu přesně překládat, budou tu ještě k něčemu dobří technici?Petr Komers

******************

Článek převzat z portálu www.lidovky.cz
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).