Konec překladatelů v Čechách!

18.6 2015
Vážené kolegyně a kolegové, máme pro vás pro všechny zcela zarmucující, zdrcující a otřesnou zprávu, týkající se budoucnosti naší profese. Na internetové adrese http://www.funnelvision.com/ najdete totiž velice propracované programové vybavení pro strojový překlad. Klepnete-li na tlačítko Czech, zobrazí se vynikající překlad, který snese porovnání snad pouze s díly našich předních literátů. Po shlédnutí jeho možností vám ztuhne krev v žilách, případně podlehnete náhlé příhodě srdeční. Opravdu již není nutné uvažovat o tom, že by překladatelská profese měla nějakou budoucnost, jak již ostatně někteří proroci v souvislosti v tímto odvětvím informačních technologií několik desítek let předpovídali. Jenom se nikdo nedomníval, že náš konec je tak blízko.

Abyste si udělali představu, o čem je řeč, uvádíme dále stručné ukázky. Již název stránky je pro překladatele zdrcující: "Welcome to FunnelVision Software English.htm" je v češtině "Vítán k FunnelVision Software Czech.htm".

Po tomto úvodu následuje několik stránek skvostného překladu do češtiny. Nemůžeme zde bohužel uvést všechny a vybíráme pouze dva odstavce. Pro zájemce jsou stránky k dispozici na výše uvedené adrese.

Anglický originál: a český „překlad“:

Remember what you surf
So basically when your using Yahoo, Lycos, HotBot, or any search engines, and your are paging through the results of your query, the strip function takes the page you are viewing and converts all the links , and inserts them into your favorites database. Using the slider control, and the right and left arrows, you can maneuver through the results, and operate independently of the standard forward and back keys. This keeps you on track, by letting ou surf from the current point in your database, then when through, advance to the next serious topic of interest by advancing the slider. You can also use this to strip the links , including graphics, references an advance through a web pages attachments one at a time, and in a more efficient way then the web page author may have envisioned.

Pamatovat jaký ty příboj
Tak základním způsobem kdy? váš použití Yahoo, Lycos, HotBot, nebo trochu hledat engines, a váš jsi stránkování pro the results vašich dotaz, the stáhnout funkce takes the strana ty jsi viewing a converts všechny golfové hřiště , a inserts jim do váš favorites databáze.Použití the klouzač ovládat, a the pravý a levý arrows, můžeš maneuver pro the results , a fungovat independently od the korouhev útočník a záda klávesy. Tento keeps ty na co stopa, od letting ou příboj od the běžný bod v váš databáze, pak kdy? pro, posunout do příští vážný předmět od zájem od advancing the klouzač.Můžeš také užívat tento k stáhnout the golfové hřiště , včetně čeho grafika, posudek nějaký posunout pro jeden tkanivo pages attachments jeden najednou, a v jeden více schopný cesta pak the tkanivo strana spisovatel mařenka mít envisioned.


Slide Through Thousands of Sites
Using the slider control, and the right and left arrows, you can maneuver through the results , and operate independently of the standard forward and back keys. This keeps you on track, by letting you surf from the current point in your database, then when through, advance to the next serious topic of interest byadvancing the slider. You can also use this to strip the links , including graphics, references an advance through a web pages attachments one at a time, and in a more efficient way then the web page author may have envisioned.

Klouzat Pro Thousands od Sites
Použití the klouzač ovládat, a the pravý a levý arrows, můžeš maneuver pro the results , a fungovat independently od the korouhev útočník a záda klávesy. Tento keeps ty na co stopa, od letting ty příboj od the běžný bod v váš databáze, pak kdy? pro, posunout do příští vážný předmět od zájem byadvancing the klouzač.Můžeš také užívat tento k stáhnout the golfové hřiště , včetně čeho grafika, posudek nějaký posunout pro jeden tkanivo pages attachments jeden najednou, a v jeden více schopný cesta pak the tkanivo strana spisovatel mařenka mít envisioned.

Po přečtení těchto odstavců jistě chápete, že naše obavy jsou zcela na místě a je jenom otázkou času, kdy k zániku naší profese dojde, tak jak o tom ostatně hovořil i prezident Spojených států amerických Bill Clinton.

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).