Miroslav Pošta: Titulkujeme profesionálně (recenze)

18.6 2015
Stačilo by asi jen pár slov: hlídejte si, kdy se tato užitečná příručka objeví na pultech, dlouho tam nevydrží. Co v titulu slibuje, to také v předem vymezeném rámci splňuje. Je velmi čtivá, srozumitelná i pro začátečníka, přitom v ní není slovo navíc ani pro čtenáře s delší praxí v tomto oboru. Patří k téměř neexistujícímu typu publikací v současném českém překladatelství, zaměřených na zlepšování práce v konkrétní oblasti.

Publikace je určena stávajícím i potenciálním „titulkářům“. Jejím základem je autorova dlouholetá praxe a specializované studium, čerpá také z činnosti jiných titulkářů, zadavatelů i z odborných zahraničních studií. Čtenář si přítomného teoreticko-metodologického zázemí skoro nevšimne, protože práce je psána pro široké spektrum titulkářů s různým vzděláním, délkou praxe, konkrétní zkušeností s požadavky zadavatele atd. Projděme stručně obsahem.

Autor konstatuje, že české odborné studie a výzkum v oblasti AV překladu jsou, na rozdíl od zahraničí, minimální, nemluvě o neexistenci české metodické příručky pro specifickou oblast titulkování. A tak nás provází krok za krokem překladatelskou prací a rozhodováním v rámci limitů daných technikou, zadavatelem, jazykem, kulturou, příjemcem a jeho návyky i schopnostmi, také zkušenostmi a schopnostmi samotného překladatele, jakož i podmínkami pracovního trhu. Publikace je opravdu důkladná – věnuje se mj. i fázi práce s informačními zdroji a speciálními softwary, autentické a stylizované češtině, ale i mnoha dalším aspektům titulkování (jako např. překladatelské univerzálie a strategie), včetně technického předzpracování a pracovně-právních otázek (smlouvy, licence, autorské právo, zdanění atd.); neopomíjí popsat ani závěrečné fáze, tedy typy kontroly před odevzdáním. Autorovy teze doplňují ilustrativní příklady, čtenář také uvítá chytré rady ve vložkách pod názvem Tipy. Do promyšlené koncepce jsou zasazena i pojednání o kvalitě, úvahy o budoucnosti a návrhy výzkumu, jehož výsledky by praxe využila ve prospěch kvality, a další. Autor je z praxe a realista, takže se čtenář nemusí obávat žádného akademického idealizmu.

Důležitými součástmi na konci publikace jsou zajímavé rozhovory s pěti prominentními osobnostmi v této oblasti, seznam bibliografie, seznam www odkazů včetně referenčních zdrojů a korpusů, seznam klávesových zkratek pro různé účely, www tipy pro usnadnění práce, seznam relevantních zákonů a předpisů, kontrolní seznam věcí, které by měl překladatel se zadavatelem vyjednat.

Myslím, že by tato publikace neměla vlastně chybět v knihovničce žádného překladatele; vývojové tendence překladatelského trhu naznačují „nikdy neříkej nikdy“.

Zuzana Jettmarová

************************

PUBLIKACE JE K DOSTÁNÍ NA SEKRETARIÁTĚ
[Jednoty tlumočníků a překladatelů
->http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-2],
avšak pouze při osobním vyzvednutí a platbě v hotovosti.
Na dobírku neposíláme, na náš účet prosím neplaťte.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).