Překladatelé a počítač - Jeronýmovy dny 2007

18.6 2015
Překladatelé a počítače

Co vlastně očekáváme od počítačového programu pro překladatele?

1. CAT nástroje
Programy, pomocí kterých za nás počítač překládá části testu pomocí svojí překladové paměti. Do té si ukládá už dříve přeložené části textu, abychom je při příštím překladu už nemuseli znova překládat (konzistentnost překladu, jednotná terminologie). Tyto programy porovnávají segmenty textu s určitým prahem shody s zadaným textem a podle toho nahrazují výchozí část textu částí cílovou. Čím větší a bohatší překladovou paměť máme, tím lépe a rychleji se nám bude překládat.

2. překladače
Programy, které umí přeložit i celou větu. Většinou překládají slovo od slova, někdy i celá sousloví. Překlad pomocí těchto programu není moc kvalitní, vypadá velmi strojově a slouží jen jako orientační překlad, pro informaci, o čem zadaný text je. Zde bych vyzdvihl propojení takovéhoto programu s prohlížečem www stránek, kdy vidíme prohlíženou www stránku rovnou v námi požadovaném jazyce se stejnou grafikou úpravou, jako měla stránka originální. Opět zde kvalita překladu závisí na počtu slov a sousloví, které jsme daný program „naučili“.

3. slovník
Programy, které umí pouze přeložit jedno slovo, či víceslovné spojení z jednoho jazyka do druhého. Většinou bývají přidány i gramatické informace jako jsou členy, skloňování, nepravidelnost sloves či tvorby množného čísla a další. Velkým problémem je hodnocení překladu. Zda jsou dané překlady řazeny jen abecedně, či podle četnosti výskytu nebo podle slovních druhů. Část těchto slovníků je online, kde musíme být neustále připojeni k internetu nebo si slovník nainstalujeme do svého počítače, či spouštíme z CD. Každý způsob má své východy a nevýhody.

4. neslovníkové slovníky
Existují desítky neslovníkových databází, které se dají velmi snadno použít jako slovníky, stačí je jen trošku upravit. Klasickým případem jsou různé katalogy, které každému pojmu přiřadí jednoznačné číslo, a podle tohoto můžeme najít pojem v druhém jazyce. Příkladem jsou bible s očíslovanými verši, katechismus, korán, červená kniha ohrožených druhů, kniha Mormonů, katalog odpadů, americká ústava, číselník VZP, katalogy aditiv do potravin, lékopis, mezinárodní klasifikace nemocí a další.


Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).