KONDIČNÍ KURZ SIMULTÁNNÍHO TLUMOČENÍ PRO VŠECHNY JAZYKY – PILOTÁŽ

KONDIČNÍ KURZ SIMULTÁNNÍHO TLUMOČENÍ PRO VŠECHNY JAZYKY – PILOTÁŽ
16.6 2019

 

Datum konání: sobota 28.09.2019
 

Pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů ve spolupráci s Ústavem translatologie FF UK v Praze

 
Místo:
Tlumočnická laboratoř Ústavu translatologie FF UK, místnost č. 104, Hybernská 3, Praha 1
 
Počet účastníků:
12 osob (kurz se uskuteční, pokud se přihlásí nejméně 8 osob)
 
Stručný popis školení:
Je pilotovat pro jiného tlumočníka totéž jako tlumočit běžnému posluchači? Po krátkém úvodu bude následovat několik praktických bloků. V každém z nich bude jeden účastník simultánně tlumočit projev ze svého jazyka do češtiny a všichni ostatní účastníci budou z této pilotáže simultánně tlumočit do svých jazyků. Pokud bude jazyk zastoupen dvěma tlumočníky, mohou si v krátkosti vzájemně poskytnout zpětnou vazbu k jazykové a obsahové stránce svého výkonu. Hlavním cílem, kterému se budeme věnovat v rozboru po každém cvičení, bude pro piloty i příjemce pilotáže reflektovat a) čím pilotáž do češtiny ztížila pochopení a přetlumočení do ostatních jazyků, b) jaká taktika by pochopení a další přetlumočení naopak usnadnila a zpříjemnila, a c) co z toho vyplývá pro strategii, se kterou přistupuji k tlumočení s pilotáží. Kurz není vhodný pro kolegy, kteří s kabinovým tlumočením teprve začínají a pro kolegy, kterým působí vážnější utrpení poskytovat a přijímat konstruktivní zpětnou vazbu. Školení zahrnuje 8 vyučovacích hodin po 45 minutách.
Poznámka: tlumočníci by měli pracovat ve dvojících se stejnou jazykovou kombinací. Proto by bylo optimální, aby se zájemci v takových dvojících hlásili.
 
Cílová skupina:
Konferenční tlumočníci a tlumočníci, kteří chtějí zdokonalit své dovedností.
Kurz není určen pro začátečníky.
 
Program:
09:00 - 10:30 školení
10:30 -11:00 přestávka
11:00 - 12:30 školení
12:30 – 14:00 přestávka na oběd (oběd není v ceně školení)
14:00 – 15:30 školení
15:30 – 16:00 přestávka
16:00 – 17:30 školení
 
Vyučující:
Michal Ginter, konferenční tlumočník jazyka anglického, polského a slovenského od roku 1992. Od roku 1995 je členem Asociace konferenčních tlumočníků, od roku 1998 je akreditován u tlumočnických služeb institucí EU. V letech 1999-2009 pravidelně hostoval při výuce budoucích konferenčních tlumočníků v rámci EMCI na FFUK v Praze. V současnosti pracuje hlavně pro SCIC a tlumočnickou službu Evropského parlamentu v Bruselu.
 
Cena:
2.100 Kč = pro členy JTP, ČKTZJ a ASKOT a pro uchazeče o členství v ASKOT, kterým běží roční lhůta pro přijetí
2.500 Kč = pro členy KST ČR
2.900 Kč = pro ostatní
 
Přihlášky posílejte e-mailem na JTP@JTPunion.org nebo poštou na adresu JTP, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1.  Přihláška je platná po uhrazení poplatku za školení.
Platba je možná v hotovosti na sekretariátu JTP v návštěvní době (informace o návštěvní době najdete na www.jtpunion.org) nebo převodem:
- platby z České republiky: č. ú. 2800245144/2010 FIO Banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,
- platby ze zahraničí: SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ50 2010 0000 0028 0024 5144
Do zprávy pro příjemce uveďte své „příjmení“ a následující text „PILOTÁŽ 2019“.
Společně s přihláškou pošlete i doklad o provedené platbě - stačí skan či xerokopie.
O zařazení do pořadníku rozhoduje datum platby v hotovosti nebo připsání na náš bankovní účet. Z organizačních důvodů žádáme osoby, které si přejí vystavit fakturu, o zaslání fakturačních údajů zároveň s přihláškou. Zahraničním subjektům však fakturu vystavit nemůžeme. Vystavujeme pouze potvrzení o provedení platby. Případné dotazy ohledně kurzů směřujte na Katarzynu Filgasovou: KatarzynaF(zavináč)seznam.cz
 
Přihlášky přijímáme do 1. 9. 2019
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).