Viacjazyčnosť: Ako jazyky pomáhajú v podnikaní

18.6 2015
Podnikateľské fórum o viacjazyčnosti, ktoré bolo zriadené v roku 2007 s cieľom preskúmať, ako môžu jazykové zručnosti ovplyvniť obchod a zamestnanosť v Európskej únii, dnes predložilo komisárovi Orbanovi svoju správu. V správe sa uvádza jasný prehľad opatrení, ktorými je potrebné spoločnostiam pomôcť, aby v globalizovanom svete získali prístup na nové trhy a k novým podnikateľským príležitostiam. Táto správa vychádza z výskumných správ, prípadových štúdií, rozhovorov a osobných skúseností členov fóra, ktorému predsedá vikomt Etienne Davignon, belgický štátny minister a niekdajší podpredseda Európskej komisie.


Komisár pre viacjazyčnosť Leonard Orban v tejto súvislosti uviedol: „V tejto správe podnikateľského fóra sa zdôvodňuje potreba viacjazyčnosti v európskych spoločnostiach a ukazuje sa, ako možno jazykovú rozmanitosť a investície do jazykových a medzikultúrnych zručností premeniť na skutočný prínos k prosperite a prospech pre všetkých. Jej závery a odporúčania sú vynikajúcim príspevkom k novému strategickému oznámeniu o viacjazyčnosti, ktoré sa chystám predložiť v septembri tohto roka. Sú tiež zjavne v súlade s cieľmi stanovenými v Lisabonskej stratégii pre rast a zamestnanosť.“


Podpredseda komisie zodpovedný za podnikanie a priemysel Günter Verheugen správu podporil, pričom uviedol: „Na to, aby európska spoločnosť mohla v plnej miere využiť výhody globalizovaného sveta, bude nevyhnutné investovať do jazykových zručností a riadiť rozmanitosť. Rozmanité jazykové zručnosti umožňujú komunikáciu, porozumenie a nachádzanie nových riešení. Je najvyšší čas, aby systémy vzdelávania a odbornej prípravy tieto potreby zohľadnili a každému človeku umožnili získať širokú škálu zručností. Naša spoločnosť viac než kedykoľvek predtým potrebuje aktívnu podporu medzikultúrnych výmen a cezhraničnej spolupráce.“


Zo správy podnikateľského fóra vyplývajú tieto hlavné závery:


Európa sa vystavuje riziku straty konkurencieschopnosti, pretože rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky, predovšetkým v Ázii a Latinskej Amerike, rýchlo nadobúdajú solídne jazykové zručnosti a ďalšie spôsobilosti potrebné na úspešnú hospodársku súťaž.

V členských štátoch EÚ by sa malo aktívne podporovať formálne a informálne učenie širokého spektra jazykov, pretože podnikateľský sektor potrebuje pracovnú silu s čoraz rozmanitejšími zručnosťami. Na to, aby pracovná sila zajtrajška považovala za svoj domov celú Európu, sú jazykové zručnosti nevyhnutné.

V spoločnostiach z celej Európy musí jazykové stratégie podporovať ich najvyššie vedenie, napríklad prostredníctvom investícií do jazykového vzdelávania, zamestnávania rodených hovoriacich a zabezpečenia dobrej viacjazyčnej komunikácie prostredníctvom internetu.

Spoločnosti potrebujú pri svojom úsilí o strategické využívanie jazykov podporu, najmä prostredníctvom už fungujúcich sietí a štruktúr. V tejto súvislosti zohrávajú rozhodujúcu úlohu organizácie jednotlivých štátov na podporu vývozu, ako sú napríklad obchodné rady.

Na štruktúrovanú výmenu informácií a osvedčených postupov týkajúcich sa využívania jazykov pri podnikaní je potrebná európska platforma.

Medzi významných zástupcov podnikateľskej sféry vo fóre patria:


Winfried Albrink, vedúci odbornej prípravy v skupine podnikov Henkel Group,

Henning Dyremose, predseda dánskej obchodnej rady a bývalý výkonný riaditeľ spoločnosti TDC (dánske telekomunikácie),

Sabina Klimek, manažérka v spoločnosti Deloitte Business Consulting,

Peter Mathews, predseda a výkonný riaditeľ spoločnosti Black Country Metals Limited a

Caroline Jennerová, generálna riaditeľka Junior Achievement Young Enterprise Europe – organizácie, ktorá poskytuje podporu mladým podnikateľom.

Úplná správa a jej zhrnutie sú k dispozícii na stránke:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).