Tlumočníci vyhráli u soudu

Tlumočníci vyhráli u soudu
12.2 2020
V roce 2018 jsme vás informovali, že proběhla několikaměsíční stávka tlumočníků Evropského parlamentu, proti dalšímu zhoršování pracovních podmínek bez kolektivního vyjednávání vedení s volenými zástupci tlumočníků. Přes veškeré obstrukce byla nakonec stávka úspěšná. Podmínky se sice zhošily, ale méně než bylo původně v plánu.

Šestice kolegů pak žalovala EP za to, že v době plenárních zasedání byli ve velikém počtu tzv. "zrekvírováni", tedy nuceni tlumočit, ačkoli chtěli stávkovat.

Tribunál rozhodl, že jejich právo na stávku bylo neodůvodněne omezeno a za to jim přísluší odškodné. Tímto rozhodnutím vznikl precedens a do budoucna budou instituce vědět, kde mají nastaveny mantinely.
Rozsudek zatím vyšel pouze francouzsky zde je odkaz:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222829&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3337099
 
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).