NĚKOLIK PRAKTICKÝCH (A SNAD I UŽITEČNÝCH) INFORMACÍ O WEBOVÝCH STRÁNKÁCH EU

18.6 2015
Internetový portál Evropské unie umožňuje přístup k obrovskému množství informací. A právě to množství je někdy problém, protože když nevíte, kde hledat, snadno se tam ztratíte. Proto níže uvádíme několik užitečných adres týkajících se jak Unie jako takové, tak Generálního ředitelství pro překlady, resp. Generálního ředitelství pro tlumočení Evropské komise.
Hlavní stránka portálu:

http://europa.eu

Stránky EPSO:
Informace o náboru nových pracovníků:
http://europa.eu/epso/index_en.htm
Nově vypsané stáže:
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

Všeobecné informace o Generálním ředitelství pro tlumočení:

http://europa.eu/interpretation/index_cs.htm


Všeobecné informace o Generálním ředitelství pro překlady:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm

Na této stránce najdete obecné informace o překládání v EU, o tom, jak získat místo interního překladatele (Jobs, Work with us/Staff), jak pro EU překládat externě (Contractors, Work with us/Contractor nebo Calls for tender) nebo jak se ucházet o stáž (Work with us/Trainee). Zároveň zde najdete odkazy na pomůcky pro externí překladatele (Translation resources) a různé publikace. Informace jsou k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině.

V sekci Work with us/Calls for tender jsou k dispozici seznamy externích dodavatelů překladů (contractors).


Pro akreditované tlumočníky, kteří již pracují v evropských institucích připomínáme dva praktické odkazy:

Tlumočníci SCIC naleznou veškeré aktuální informace na stránkách SCICNET

http://scic.ec.europa.eu

Tlumočníci Evropského parlamentu zase najdou vše co potřebují na stránkách EPIweb

http://www.epiweb.europarl.europa.eu/


Konsolidovaná terminologická databáze evropských institucí, IATE, která nahrazuje původní oblíbenou databázi Eurodicautom, se nachází na adrese

http://iate.europa.eu

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).