Doporučení AIIC pro konferenční tlumočníky v době pandemie Covid-19

Doporučení AIIC pro konferenční tlumočníky v době pandemie Covid-19
23.3 2020
Pokud vás objednavatel požádá o tlumočení v jeho vlastních prostorách v oblasti postižené koronavirovou nákazou:
 • Doporučený odstup od druhých lidí se týká i tlumočení v kabině a týmů tlumočníků znakového jazyka. Počet tlumočníků v kabině by měl být maximálně omezit, takže když právě netlumočíte, je lépe kabinu pokud možno opustit.
 • Pokud je tlumočení zajištěno pomocí mobilních kabin, jsou preferovány kabiny větších rozměrů, aby mohli tlumočníci sedět dál od sebe. Tlumočníci znakového jazyka by měli stát nejméně dva metry od sebe.
 • Všechny plochy (stůl, tlumočnická zařízení, klávesnice, počítač, myš…) otřete před a po použití desinfekčními ubrousky doporučenými výrobcem.
 • Tlumočnické zařízení ovládejte v jednorázových rukavicích, které po použití zlikvidujete vhodným způsobem.
 • Noste si vlastní návleky na sluchátka (lihové čističe je mohou poškodit).
 • Jakkoli je lepší používat vlastní sluchátka, mějte na paměti, že různé typy zařízení mají různou impedanci a ne všechna tlumočnická zařízení jsou vybavena programem na ochranu sluchu (což může vést k akustickému šoku).
 • Nedotýkejte se krytu mikrofonu, případně jej pokud možno vyměňte.
 • Pokud musíte kýchnout nebo zakašlat, opusťte prosím kabinu a ujistěte se, že se nepřibližujete k jiným lidem na méně než 1,8 m metru.
 • Trvejte na kvalitním větrání kabiny, ale pozor na přesušení.
 • Pokud vás zákazník požádá o tlumočení prostřednictvím platformy pro tlumočení na dálku, platí Pokyny AIIC pro tlumočení na dálku.
 
Tipy pro vzdálené řečníky, kteří používají platformy pro tlumočení na dálku:
 
 • Vypněte všechna zvuková oznámení (u skype, whatsapp, e-mailu…) pokud se účastníte virtuální schůzky.
 • Odstraňte všechny zvuky a ruchy v pozadí (mluvte uvnitř budovy, v místnosti se zavřenými okny a dveřmi, aby nebyl slyšet hluk zvenku).
 • Mluvte na kameru, tím nahradíte oční kontakt.
 • Užívejte směrový mikrofon, aby nebyly zabírány vnější zvuky.
 • Pokud možno používejte vlastní sluchátka s kvalitním mikrofonem a omezovačem echa.
 • Používejte takové mikrofony, které dokážou přenášet vysoké a hluboké tóny typické pro přirozenou řeč a vhodné pro simultánní tlumočení – tedy mikrofony vhodné pro rozpoznání řeči (viz technické požadavky Pokynů pro tlumočení na dálku).
 • Během videokonference pokud možno s mikrofonem nehýbejte.
 • Mluvte přímo na mikrofon ze vzdálenosti 30 až 50 cm a neotáčejte hlavu.
 • Vypněte mikrofon, když nemluvíte.
Více zde https://aiic.net/page/8956/ 
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).