Pojištění odpovědnosti za škodu

18.6 2015
Jistě jste zaznamenali, že již více jak 5 let je v platnosti dohoda mezi vedením Jednoty tlumočníků a překladatelů a pojišťovnou Kooperativa a.s. o výhodném pojištění odpovědnosti za škodu, tj. za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti překladatele. Pojištění se týká i tlumočnické činnosti, lze-li v případě způsobené škody zavinění pojištěného prokázat.

Sazeb, specielně upravených pro členy JTP, mohou využít všichni její členové – české subjekty, a to prostřednictvím naší kanceláře. Tlumočníkům-překladatelům, kteří jsou současně i soudními tlumočníky, se nabízí dokonce další sleva ve výši 15% z pojistného.

Přestože se nejedná o povinné pojištění odpovědnosti za škodu, jako je tomu u některých profesí, doporučujeme si toto pojištění sjednat, neboť kryje škody způsobené jinému v souvislosti s profesní činností s možností připojištění odpovědnosti za věci převzaté za účelem provedení své činnosti a rozšíření krytí škod i na území Evropy a celého světa mimo USA a Kanady. Pojistné za toto riziko není nijak vysoké, takže je pojištění přístupné všem podnikajícím osobám. Výpočet je odstupňován od výše ročního příjmu a zvolené pojistné částky.

Vzhledem k tomu, že naše firma se specializuje na pojištění odpovědnosti za škody různých profesí a současně spolupracuje při likvidaci pojistných událostí, máme přehled, jak narůstají v počtu i finančního odškodnění způsobené škody. Samozřejmě že každý podnikatel se snaží svou práci vykonávat s co nejlepším výsledkem, ale stačí jedna nepozornost a škoda je na světě. I malá chyba může způsobit velkou újmu, jež by mohla v případě náhrady škody bez součinnosti pojišťovny někdy i ohrozit další činnost podnikatele.

Pojistné smlouvy se sjednávají jednoduchou formou na základě vyplněného dotazníku, který je k dispozici na stránkách JTP nebo na vyžádání v naší firmě.

Stačí se s námi kontaktovat mailem – poštou – telefonicky.

Věříme, že si i Vy uvědomíte možné riziko, které Vaše práce přináší, a stanete se naším klientem.

Na spolupráci se teší
Vlasta Paťalová

WI-ASS ČR s.r.o., pojišťovací makléřská kancelář, Kateřinská 9, 772 00 Olomouc, tel. 585 230 256, 585 227 792, fax 585 230 271, e-mail: patalova@wiass.cz, mobil 605 298 333
IMG-doc-Dotazni-k_pro_cleny_JTP_novy_2008_1_.doc -  Stáhnout Online otevřít
IMG-doc-sazebnik.doc -  Stáhnout Online otevřít
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).