PŘIHLÁŠKA do JTP ve formátu HTML

18.6 2015
_ Přihlášku si můžete vytisknout, vyplnit a poslat na adresu JTP, nebo si můžete stáhnout přihlášku ve formátu Word.

(1) Příjmení a jméno:

(2) Akademický titul:

(3) Rodný jazyk:

(4) Rodné číslo nebo datum narození:

(5) Členství v jiných tlumočnických a překladatelských organizacích:

(6a) Sídelní adresa - ulice a číslo:

(6b) PSČ a obec:

(6c) Stát:

(7a) Doručovací adresa (uveďte pouze v případě, že se liší od adresy uvedené v bodě 6):

(7b) PSČ a obec:

(7c) Stát:

Telefony mimo ČR prosím uvádějte včetně směrovacího čísla.
(8) Telefon v bydlišti:

(8a) 2. telefon:

(9) Mobil:

(9a) 2. mobil:

(10) Fax:

(10a) 2. fax:

(11) E-mail:

(11a) 2. e-mail:

(12) www:

(13) Skype:

(14) ICQ, MNS..


PRACOVNÍ JAZYKY - ZKRATKY PRO OZNAČENÍ JAZYKŮ
(Při vyplňování přihlášky použijte pro označení jazyků těchto značek. V případě, že Váš pracovní jazyk v nich není obsažen, uveďte jej v příloze přihlášky.)
AFR afrikánština
ALB albánština
ANG angličtina
USA angličtina USA
ARA arabština
BEN bengálština
BOS bosenština
BUL bulharština
ČEŠ čeština
ČÍN čínština
DÁN dánština
ESP esperanto
EST estonština
FIN finština
FRA francouzština
HEB hebrejština
HIN hindština
CHO chorvatština
IND indonézština
ITA italština
JAP japonština
KAT katalánština
LAT latina
LIT litevština
LOT lotyština
MAĎ maďarština
MAK makedonština
MON mongolština
MOL moldavština
NĚM němčina
NIZ nizozemština
NOR norština
POL polština
POR portugalština
RMT romština
RUM rumunština
RUŠ ruština
ŘEČ řečtina
SLO slovenština
SLV slovinština
SRB srbština
ŠPA španělština
ŠVÉ švédština
TUR turečtina
UKR ukrajinština
VIE vietnamština
VLA vlámština
ZNA znaková řeč


(15) Jazyky, v nichž tlumočím konsekutivně:


(16) Jazyky, v nichž tlumočím simultánně:


(17) Jazyky, v nichž jsem jmenován soudním tlumočníkem:


(18) Překládám z jazyka -> do jazyka:
(Vzor: překládám z angličtiny do češtiny: ANG -> ČEŠ)

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

(19) SPECIALIZACE
(Máte možnost zakroužkovat maximálně 8 specializací. Další specializace, jakož i jiné informace, můžete uvést v Databázi členů JTP na placených inzertních řádcích. Podrobnosti Vám sdělíme na požádání.)

1. ekonomie
2. obchod
3. účetnictví a finance
4. elektronika a informatika
5. elektrotechnika a energetika
6. telekomunikace
7. doprava, auto-moto
8. letectví a kosmonautika
9. chemie a chemický průmysl
10. stavebnictví, architektura
11. strojírenství a metalurgie
12. sklářství
13. textil a odívání
14. těžební průmysl
15. procesní výroba a ostatní průmysl
16. zemědělství a potravinářství
17. gastronomie
18. biologie a životní prostředí
19. matematika a fyzika
20. medicína a farmacie
21. společenské vědy a politika
22. právo
23. sociální věci
24. EU a strukturální fondy
25. obrana a bezpečnost
26. umění a literatura
27. hudba
28. sdělovací prostředky
29. sport
30. lokalizace softwaru
31. překlady webových stránek
32. strojový překlad, testování a kontrola kvality překladu software
33. počítačová sazba, korektury a příprava pro vydání
34. reklamní texty
35. titulkování
36. mluvené komentáře k filmům a TV pořadům
37. tlumočení po telefonu
38. simultánní tlumočení filmů
39. výuka jazyků
40. terminologie

(V odpovědích číslo 20 až 23 kladnou odpověď laskavě zakroužkujte)

(20) Jsem „FL“ (tlumočení nebo překládání jsou mojí hlavní činností): ANO NE

(21) Chci dostávat z JTP pravidelné e-mailové zprávy o překladu a tlumočení: ANO NE

(22) Jsem ochoten brigádně pomoci JTP s administrativními pracemi apod. ANO NE

(23) Souhlasím s uvedením údajů (mimo bodů 4-21-22-23) v Databázi členů JTP ANO NE

(24) Chci se stát členem (zakroužkujte sekci/sekce, o kterou/které máte zájem):
- Sekce odborného překladu a terminologie


Datum:

Podpis:

Případné další informace, které hodláte JTP sdělit, napište prosím na přílohu, kterou k přihlášce připojíte.

JAK POSTUPOVAT PŘI ŽÁDOSTI O ČLENSTVÍ?
* Pozorně se seznamte se všemi informacemi o JTP.
* Pečlivě vyplňte přihlášku, nezapomeňte na žádný údaj.
* K přihlášce připojte kopii některého dokladu o tom, že působíte jako tlumočník nebo překladatel (např. kopie živnostenského listu, smluv apod. – nemusí být ověřené).
* Řádně vyplněnou přihlášku zašlete na naši adresu: JTP, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1.
* Výkonný výbor Vás vyrozumí o projednání přihlášky vzápětí po svém zasedání.
* Po obdržení kladné odpovědi uhraďte roční členský příspěvek.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).