ToP 114/2014

ToP 114/2014
18.6 2015
OBSAH čísla 114/2014

Výstavy výtvarná i translatologická, výlet za patronem … 2

Kolegové komunitní, buďte vítáni! A. Diabová … 3

Poslední papírovýP. Kautský … 3

K titulní stránce – Dely Serrano... 3

Sborník z 20. kongresu FITu T. Svoboda … 4

Dabingové ceny Františka Filipovského po dvacáté … 4

Dále vyšlo (nebo vyjde) A. Šourková ... 4

Slovníky přihlášené do 21. ročníku soutěže Slovník roku …. 5

Přední lingvisté znakových jazyků v Praze L. Břinková …7

Na závěr – zpět ke kořenům …. 8

Historie, jazyk a Říp/Ríp … 8

Nástin klíčového přínosu našich předků pro vývoj civilizace. Přednáška pronesená 30. září 1995 na Vladykově hrbu (Rípu) A. Rády …8

Doporučené minimální tarify pro překladatele a tlumočníky na rok 2015 …13

Doporučené smluvní podmínky pro tlumočení … 16

Zuzana Bohušová, Anita Huťková (eds.): Gegenwärtige Translationswissenschaft in der Slowakei – Slovak Translation Studies today – Súčasná slovenská translatológia (recenze) V. Vilímek … 16

Tarify a honoráře včera a dnes P. Kautský … 17

Bible bez hranic – Pilotní projekt 90 (The Bible beyond the Limits) G. Kocmichová … 24

TERMINOLOGIE:

* Německo-český a česko-německý slovník botanické terminologie a taxonomie X. Jiří Brázdil … 18

* Odborný česko-rumunský slovník z oboru právního, správního, ekonomického a politického – XIX. D. Božetěch ... 20

* Jachty – německo-český výkladový slovník III. R. Holý … 22

Přílohou tohoto čísla je příručka
CHÁPETE ČLOVĚČE, CO VÁM ŘÍKÁM? aneb KOMUNITNÍ TLUMOČENÍ U NÁS
{{(Návod, jak se domluvím s uprchlíkem, pacientem, neslyšícím…)
}}
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).