ToP 107/2013

ToP 107/2013
18.6 2015
Od Slova za slovem až k čestným členům … (prezentace stejnojmenné publikace na Jeronýmových dnech 2012 a udělení čestného členství JTP Dely Serrano a Miloslavu Uličnému) ... 2

Mladý Jeroným 2013 … 3

Jarní veřejné zasedání Rady JTP … 3

Ženské kvóty A. Diabová … 3

Z translatologické bibliografie {I. Čeňková, V. Vilímek, M.
Hrdlička, P. Kautský} …. 4

Výsledky 20. ročníku soutěže Slovník roku … 5

Přehled všech slovníků a encyklopedií přihlášených do 20. ročníku soutěže Slovník roku … 6

Strana mírného pokroku v mezích zákona stále živá, byť v ilegalitě J. Kašpar … 9

Devatenáctý ročník dabingových cen Františka Filipovského … 9

Za Janem Petrem Velkoborským … 10

Co znamená zkratka BDN aneb pilotní kurz překladu lékařských dokumentů pro překladatele polštiny K. Filgasová … 10

Jak si odpočinout před tlumočením K. Wolf … 11

Übersetzen in die Zukunft 2012 N. Brückel … 12

O. Wrede: Odborný překlad v kontexte celoživotného vzdelávania (recenze) D. Müglová … 12


Zpráva ze zasedání FIT Europe T. Svoboda … 13

Cena JTP za mimořádnou kvalitu překladu a úpravy dabovaného audiovizuálního díla 2011 … 13


SLOVO ZA SLOVEM. Kniha rozhovorů s českými překladateli. S. Rubáš … 14

Výsledky ankety pořádané v rámci Jeronýmových dnů 2012 … 17


Kulturní aspekt tlumočení – shrnutí termínů a praktické cvičení N. Dingová … 18


HandyLex2 M. Herold … 26

Půlstoletí studijního oboru překladatelství a tlumočnictví S. Rubáš … 28

Dále vyšlo (nebo vyjde) A. Šourková ... 29

TERMINOLOGIE:

* Deutsch-tschechisches und Tsechisch-deutsches Wörterbuch botanischer Terminologie und Taxonomie / Německo-český a česko-německý slovník botanické terminologie a taxonomie III. Jiří Brázdil … 20

* Odborný česko-rumunský slovník z oboru právního, správního, ekonomického a politického – XII. D. Božetěch ... 22

* Deutsch-tscheschiches Glossar der Fachbegriffe und Abkürzungen aus dem Bereich von Kommunallwerkzeugen für Maschinenbearbeitung / Německo - český glosář odborných výrazů a zkratek z oboru komunálních nástrojů pro strojní obrábění I. M. Nenáhlo 24

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).