ToP 95/2010

ToP 95/2010
18.6 2015
OBSAH ToP 95/2010

O Jednotě A. Diabová

Překlady a interpretace kultur jakožto východisko k jejich porozumění (seminář)

Z TRANSLATOLOGICKÉ BIBLIOGRAFIE :
-S. Fiedler – P. Rak: Ilustrita frazeologio V. Barandovská-Frank
-Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání.
-Holokaust v komparácii a preklade P. Prando
-Z. Pluhař: Chemický slovník esperantsko-český a česko-esperantský J. Werner

Výsledky 16. ročníku soutěže – „Slovník roku 2010

Chronologický seznam publikací přihlášených do 16. ročníku soutěže

Prevence syndromu vyhoření v tlumočnické profesi N. Dingová, B. Kosinová

Šťastným výhercům blahopřejeme! Vylosování ankety z minulého čísla.

Překladatelské aktivity členů Společnosti přátel jižních Slovanů I. Dorovský

Sladká nevedomosť súdneho prekladateľa E. Herková

Filozofické fakultě Ostravské univerzity udělena Evropská jazyková cena Label M. Hrdlička

Výuka překladu a tlumočení aneb Jak na to J. Muryc, V. Vilímek

Translatologica Ostraviensia IV (sborník) I. Fialová

Anglicko-český lékařský slovník LINGEA (recenze) M. Herold

Dále vyšlo (nebo vyjde) A. Šourková

TERMINOLOGIE:
-Odborný česko-rumunský slovník z oboru právního, správního, ekonomického a politického / Dicţionar de specialitate ceh-român din domeniul juridic, administrativ, economic şi politic B. David
-Italsko-český terminologický glosář rodinného práva II. N. Doušová
-Regionální a staročeský gastronomický slovníček aneb Zapomenutá slova našich hospodyněk – IX. J. Vašák
-Malý francouzsko-český slovník historické architektury III. M. Šťovíček
-Terminologie kamenoprůmyslu (česky-německy) VI. J. Vedral
-Německo-český glosář odborných výrazů z oboru mechanika hornin / Deutsch-tschechisches Glossar der Fachbegriffe aus dem Gebirgsmechanik III. M. Nenáhlo
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).