ToP 61/2002

18.6 2015
Mladí vpřed a staří na svá místa (Z historie výuky překladu a tlumočení v Československu a v České republice - předneseno na Klubu kultury překladu v prosinci 2001) D. Serrano

Z TRANSLATOLOGICKÉ BIBLIOGRAFIE I.Čeňková, M. Hrdlička

Podiplomové štúdium odborného prekladu V. Křečková, A. Dovčiaková

Překlad českých substantivních deminutiv v díle Boženy Němcové Babička V. Kačerková

Akcelerace řečové komunikace, nečtenářství a multimediální sféra K. Lepilová

Další publikace přihlášené do soutěže Slovník roku 2002

Videokonference a konferenční tlumočení (ASKOT, AIIC)

Tlumočnické služby pro nešlysící klienty poskytované formou pečovatelské služby R. Vránek

Terminologické semináře Komory soudních tlumočníků H. Vykoupilová

Ze zahraničního tisku - Kääntäjä/Oversettaren o soudních tlumočnících ve Finsku

Tlumočení pro neslyšící ve Finsku (z přednášky Riitty Vivolin-Karen v Praze)

Šum kabín alebo tlmočnícke anekdoty – V. O. Hoffman

TERMINOLOGIE

* Anglicko – slovenská terminológia z oblasti telekomunikácií – III C. Francisci

* Nemecko-slovenský glosár k dvom smerniciam EP a Rady o elektronickom podpise a obchodovaní – dokončení A. Rády

* Česko- italský glosář právnických a obchodních termínů – XI J. Pečínková

* Píďalky (anglicky-česky) J. Vedral

* Vládní zdroje terminologie J. Eichler

* Německé názvy organismů J. Vedral

* Překladatelské oddělení EK, princip jazykové plurality a užívání systému strojového překladu SYSTRAN CE J. Kadlec

Naše recenze: DICTIONNAIRE DE LA SCIENCE POLITIQUE ET DES INSTITUTIONS POLITIQUES. Z. Godová, R. Gura

Dále vyšlo

CIZÍ JAZYKY č. 3, r. 45 (2001/02)

Školy, kurzy, koference:

* Profesionalizácia vyučovania odborného prekladu. Université 2, Rennes, 9/2001. S. Preložníková

* Skvalitňovať prípravu prekladateľov na Slovensku Moravany nad Váhom, 12/2001 V. Křečková

* Slovenčina @ čeština [v:] počítačovom spracovaní Bratislava, 10/ 2001 V. Křečková ... 33

IMG-html-Mladi_vpred.html -  Stáhnout
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).