ToP 52/2000

18.6 2015
Tuneláři všech zemí a oborů, spojte se!

Z TRANSLATOLOGICKÉ BIBLIOGRAFIE I. Čeňková, M. Hrdlička

Knihovna JTP H. Adámková

Sekce technického překladu JTP chystá terminologickou databázi Eva Nevrlá

K překladatelským postupům M. Hrdlička, O. Man

Slovo - slovník - preklad E. Chrenková

Jak se tuneluje kniha (a čtenářova kapsa) P. Dvořáček II.

Nad překladovými slovníky německo-českými část druhá, s podtitulkem Utrpení nejen mladého germanisty aneb Několik poznámek k lexikologickému zpracování adjektiv v současných německo-českých slovnících J. Kommová

Jak studovat na severu aneb Několik postřehů ze Stockholmské univerzity ve Švédsku J. Holá

Soudy neznají své tlumočníky I. Černohausová

Zrádné slůvko ЕСЛИ P. Dvořáček I. Průhonický

PŘÍSLOVÍ aneb NEHÁDŽTE PERLY SVINIAM 2 - II. část (slovensky - česky - rumunsky - maďarsky) B. Hečko

TERMINOLOGIE

* Názvy filmů (anglicky-česky) VI. E. Konečná

* Hazardní a jiné hry T. Cvachová

* Česko-italský glosář termínů pro soudní tlumočníky VI. J. Pečínková

* Vojenské rozkazy - doplňky k vojenské terminologii - (německy-česky) G. Oeburgová

* Nemecko-slovenský slovníček z oblasti sociálneho zabezpečenia a trhu práce D. Bujnovská

*Glosář k pražským kostelům a synagogám H. Javůrková

* Neologizmy v italštině E. Kautská

ŠKOLY, KURSY, KONFERENCE:

* Mezinárodní seminář “Teaching retour and relay”, Praha 29.- 30.1. 2000 I.Čeňková

* Saarbrücker symposium als euroconference: "Translation and Interpretation: Models in Quality Assessment". Universität des Saarlandes, Saarbrücken 9.-11. 3. 2000 I. Ruberová

Velká a opravdu všeobecná . Zamyšlení nad 1. dílem dvacetidílné Velké všeobecné encyklopedie DIDEROT a encyklopedickou prací vůbec V.Liščák

NAŠE RECENZE

DÁLE VYŠLO

PŘEKLADATEL A POČÍTAČ : LINGEA Lexicon 2000 anglicko-český, česko-anglický velký slovník J. Eichler

INZERCE
IMG-html-terminologicka_databaze.html -  Stáhnout
IMG-html-tunelari_spojte_se.html -  Stáhnout
IMG-html-verejne_listiny.html -  Stáhnout
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).