CONTENTS of ToP 120/2016

06.6 2016
The joys and sorrows of interpreting, or: An Interpreter’s thoughts in instalments P. Kautský


Translation studies: literature I.

Official translators in the Slovak and European social space T. Sovinec

How to Succeed as a Freelance Translator B. Stejskalová

The Theory of Artistic and Translated Texts (review) M. Hrdlička

Photos from the “Young Jerome 2016” event

With St. Jerome to Nymburk

Winners of the Dictionary of the Year competition for 2016 announced at the Prague Book World trade fair

Notes on geographical names in German J. R. Beneš

Problems with banking English J. R. Beneš

Wine-tasting on Senovážné Square

I drink, therefore I am
The joys and sorrows of interpreting I. Z. Hrdlička

How many hands and feet does a translator have? J. Vedral

Interpreting for the deaf in the Czech Republic – requirements vs. reality M. Šestáková

LINGEA WAZZUP – dictionary of slang and colloquial English M. Herold

Eating disorders J. Vedral

German-Czech dictionary for Android M. Herold

The “Torture” anti-prize for the worst translation of 2015


Conference bp16: business + practice M. Buchtel

Dely’s tips for daytrips 9, 10 D. Serrano

Other recent (or forthcoming) publications {A. Šourková }

Central European Translation Market Survey (CETMS) T. Svoboda
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).