JERONÝMOVY DNY 2017

JERONÝMOVY DNY 2017
Datum konání: 3. 11. 2017

Třiadvacáté Jeronýmovy dny,
víkend přednášek, besed, workshopů a prezentací,
které Jednota tlumočníků a překladatelů
již tradičně pořádá ve spolupráci
s odborníky v oboru lingvistiky, překladu a tlumočení,
jakož i dalšími zajímavými osobnostmi
a tlumočnickými a překladatelskými organizacemi,
profesními sdruženími a vysokoškolskými pracovišti
- Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT, Českou komorou tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ),
Komorou soudních tlumočníků ČR (KST ČR), Obcí překladatelů (OP), Ústavem translatologie FF UK v Praze
a Evropskou komisí
se budou konat


v pátek 3. a sobotu 4. listopadu 2017

v K-centru na Senovážném nám. 23, Praha 1.

Vstup zdarma - změna programu vyhrazena.

********************************

 

PÁTEK 3. 11.

Co musí překladatel umět, aby se dnes i v budoucnu uplatnil na trhu?
Matching translators’ skills with market needs

Blok DGT ve spolupráci s ÚTRL FF UK v rámci projektu Překlady a Evropa
(#Translating Europe).
Tematicky se ponese ve stejném duchu jako následná dvoudenní bruselská konference DGT Translating Europe Forum.

Celý program se koná v sále č. 16 v přízemí.

 

Moderuje: Vítězslav Zemánek (pražská kancelář DGT)
 
13.00  Zahájení: Amalaine Diabová, Otto Pacholík
 
13.15   David Mraček (Ústav translatologie FF UK):
Překladatelské kompetence z pohledu translatologie
Prezentace poskytne teoretický rámec problematiky překladatelských kompetencí a může tak posloužit jako východisko pro následné diskuse. Představíme vývoj translatologického bádání v oblasti kompetencí, připomeneme nejvýznamnější kompetenční modely a naznačíme význam a možnosti uplatnění překladatelských kompetencí v didaktice překladu i profesní praxi.
 
14.00  Prof. Daniel Toudic, EMT (emeritní profesor, Univerzita Rennes II, Francie)
Maintaining standards in a changing market: the new EMT competence Framework.
This presentation will show how the European Masters in Translation Network, sponsored and supported by the DGT, has drawn on surveys conducted among European translation industry employers and translation graduates, to update the EMT's "competence framework", first published in 2009. It will describe how the EMT intends to take on board the new skills required in the employment market, while maintaining the academic quality standards shared by the members of the network. 
(Profesor Toudic představí konkrétně jeden z výše uvedených modelů, a to model sítě univerzit European Master's in Translation (EMT).
V  příspěvku „Zachování standardů na měnícím se trhu – nový rámec kompetencí sítě EMT“ přiblíží, jak tato síť sdružující cca 60 univerzit, kterou nejen finančně podporuje DGT, vycházela při aktualizaci kompetenčního rámce z roku 2009 z výsledků průzkumů prováděných mezi zaměstnavateli v evropském překladatelském odvětví a absolventy překladatelství. Popíše, jak hodlá EMT zohlednit nové dovednosti, jež si pracovní trh žádá, a zároveň zachovat akademické standardy kvality sdílené členy sítě.
Prednáška proběhne v angličtině, simultánní tlumočení do češtiny zajištěno.

Přestávka na kávu
 
15.30   Hana Jungová (vedoucí českého oddělení na GŘ pro tlumočení, DG SCIC):
Tlumočnické kompetence v kontextu mnohojazyčných jednání: aktuální vývoj.
Jak vypadá komunikace na mnohojazyčném jednání evropských institucí? Co dnes musí tlumočník umět, aby byl připraven na práci v tomto kontextu?  Jak se vyvíjí struktura poptávky po tlumočení? Jak se profese vyvíjí v éře technologií a umělé inteligence?
 
16.30   Panelová diskuse:
Tomáš Svoboda, Ústav translatologie FF UK, moderátor;  Otto Pacholík, vedoucí českého překladatelského odboru v GŘ pro překlady; Hana Jungová, vedoucí českého oddělení v GŘ pro tlumočení; Daniel Šebesta, překladatel; Jiřina Vysoká, koordinátorka cizojazyčných služeb, Škoda Auto a.s.
Diskuse se zaměří na tyto otázky: Jaké jsou dnes požadavky profesní sféry vůči kandidátům ke spolupráci? Jaké dovednosti a znalosti jsou zapotřebí? Preferují se experti v určitém oboru s dílčí jazykovou kompetencí, nebo jazykoví profesionálové s dílčími kompetencemi v určité odborné oblasti? Týká se současný nedostatek pracovních sil i překladatelských služeb? Podle čeho si zaměstnavatel vybírá mezi absolventy vysokých škol? Co by akademická sféra mohla zlepšit při přípravě budoucích překladatelů/tlumočníků? Jaký je naopak vzkaz akademiků profesní sféře? Kam se budou podle zástupců profesní sféry ubírat požadavky trhu v budoucnu?
 

 

SOBOTA 4. 11.

Podrobný sobotní program najdete ZDE.

***************************

Program Jeronýmových dnů 2016 najdete zde:
http://old.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=5061

Začátek akce: 03.11 2017
Konec akce: 04.11 2017
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).