AP

 

 Anton Pasienka, vydavatelství a nakladatelství – AP

 

Již od svého vzniku v roce 1999 se Pasienkovo vydavatelství snaží obohatit český knižní trh o publikace zaměřené na románskou jazykovou oblast. Dělí se do dvou hlavních kategorií:

a)       jazykové publikace a další odborná literatura (slovníky, jazykové učebnice, dějiny románských literatur, politologické studie zaměřené na románské země apod.);

b)       literární fikce.

Díky své specializaci si vydavatelství vytvořilo okruh spolupracovníků z řad domácích i zahraničních autorů, překladatelů a odborníků ve výše uvedených oblastech. Jedním ze jeho záměrů je přiblížit českému čtenáři dění na současné italské literární scéně, jehož součástí je i bestseller Luciany Littizzetto Princezna na hrášku.

Snahou vydavatelství je uvádět na český trh rovněž díla z románských jazykových oblastí, která doposud stála stranou hlavního zájmu. Příkladem je připravované vydání díla Curial a Guelfa, jednoho ze stěžejních děl klasické katalánské literatury, milostně rytířského románu neznámého autora z poloviny 15. století.

Vydané tituly:

Jindřich Šupík: Dicionário Técnico Português-Checo, Checo-Português / Technický slovník portugalsko-český a česko-portugalský, 1999, ISBN 80-902652-0-0. (První portugalsko-český a česko portugalský technický slovník, přibližně 25000 hesel v česko-portugalské části a 29000 hesel v části portugalsko-české).

Rui Rasquilho, Jorge Barros: Portugalsko a moře, cesty za objevy, 1999, ISBN 80-902652-1-9. (Historická fikce. Bohatě ilustrovaná kniha inspirovaná výpravami portugalským mořeplavců do zámoří. Přeložila Jaroslava Jindrová.).

Maxmilián Strmiska: Katalánské politické strany, 2003, ISBN80-902652-2-7. (Katalánské politické strany a katalánský regionálně-politický stranický systém v letech 1977 až 2002. Předmluva a doslov v katalánštině, češtině a angličtině.).

Athena Alchazidu, Yolanda Pérez Sinusía, Paula Gómez González: Esbozo de la Historia de la Literatura Española, 2004, ISBN 80-902652-3-5. (Stručné dějiny španělské literatury španělsko-českého kolektivu autorek, pokrývající vývoj španělské literatury od počátků až po osmdesátá léta 20. století. Určeno pro studenty jazykových gymnázií a posluchače prvního ročníku oborového studia španělštiny.).

Maxmilián Strmiska: Liga severu, 2004, ISBN 80-902652-4-3. (Monografie o politickém hnutí v severní Itálii. Předmluva a doslov v italštině, angličtině a češtině.).

Luciana Littizzetto: Princezna na hrášku. Z italského originálu La principessa sul pizello přeložila Jana Sovová; 2005, ISBN 90-902652-6-4. (Zábavné čtení pro chytré ženy. První český překlad jednoho z bestsellerů populární italské spisovatelky, protagonistky televizních a divadelních zábavních pořadů, herečky a scenáristky).

Připravované publikace:

Jan Schejbal, editor a překladatel: Curial a Guelfa                 (První český překlad jednoho ze stěžejních děl klasické katalánské literatury, milostně rytířského románu neznámého autora z poloviny 15. století).

Fátima Néry-Plch, Silvie Špánková, Zuzana Burianová: Učebnice portugalštiny pro pokročilé (Učebnice portugalštiny pro pokročilé. Komentované texty z novin, časopisů, literárních děl a internetu doplněné gramatickými a lexikálními cvičeními).

Holá, Zuzana: Česko-španělský vědecko-technický slovník (Dosud nejrozsáhlejší česko-španělský slovník odborné terminologie určený pro překladatele a tlumočníky a další uživatele, kteří hledají zdroj odborného španělského názvosloví. 1500 stran).

Vicent de Melchor, Albert Branchadell:        El catalán, lengua de siete millones de europeos (Úvod do studia katalánštiny pro studenty katalánské filologie).

Anton Pasienka, vydavatelství a nakladatelství - AP

Jana Uhra 6, 602 00 Brno. e-mail: pasienka@volny.cz

S celou produkcí vydavatelství se budete moci seznámit 5. listopadu 2005 na Jeronymových dnech 2005, kde budete moci jednotlivé tituly (členové JTP a abonenti ToP pochopitelně se slevou) zakoupit přímo od vydavatele, kolegy Antonina Pasienky.