Konečné pořadí v 9. ročníku soutěže SLOVNÍK ROKU 2002 na základě hlasování odborné a laické veřejnosti

1. VELKÝ SLOVNÍK ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ. Lingea, Brno 2001. Elektronický slovník z řady Lingea Lexicon 2002.

J. Taraba, M. Tarabová: TALIANSKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK EKONÓMIE, FINANČNÉHO A OBCHODNÉHO PRÁVA. Stimul, Bratislava 2001.

2. UNIVERSUM. VŠEOBECNÁ ENCYKLOPEDIE svazek 1-10 (A-B, C-E, F-H, Ch-Kn, Ko-Ma, MB-Op, Or-Q, R-Sp, Sp-T, U-Ž). Euromedia Group, Praha 2000-2001.

3. Z. Sochová: LAŠSKÁ SLOVNÍ ZÁSOBA. Academia, Praha 2001.

4. M. Chromá: ČESKO-ANGLICKÝ PRÁVNICKÝ SLOVNÍK S VYSVĚTLIVKAMI. Leda, Praha 2001.

5. R. Mirchi: (PRVNÍ) PERSKO-ČESKÝ SLOVNÍK. Pardis, Praha 2002.

6. Jiří Rejzek: ČESKÝ ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK. Leda, Praha 2001.

M. Plaček: ILUSTROVANÁ ENCYKLOPEDIE MORAVSKÝCH HRADŮ, HRÁDKŮ A TVRZÍ. Libri, Praha 2001.

7. M. Vokurka, J. Hugo: VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK. Maxdorf / Jessenius, Praha 2002.

O. Švarný: UČEBNÍ SLOVNÍK JAZYKA ČÍNSKÉHO I.-IV. díl. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 1998-2000.

J. Županič, F. Stellner: ENCYKLOPEDIE KNÍŽECÍCH RODŮ ZEMÍ KORUNY ČESKÉ. Nakladatelství Aleš Skřivan ml., Praha 2001.

8. SLOVNÍK ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ 1950-2001. SVAZKY I-VII (A-Č, D-G, H, CH-J, Ka-Kom, Kon-Ky, L-Mal). Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1998-2001.

9. VINAŘSKÝ SLOVNÍK (česko-německý).. Radix, Praha 2002. 1. vyd.

J. Waldhauser: ENCYKLOPEDIE KELTŮ V ČECHÁCH. Libri, Praha 2001.

D. Karpatský: MALÝ LABYRINT LITERATURY. Albatros, Praha 2001.

P. Dvorník, P. Kopřiva: VELKÝ SLOVNÍK HANTECU. HANTECO-ČESKÝ, ČESKO-HANTECOVÝ. FT Records, Brno 2000.

10. J. Bahlcke, W. Eberhard, M. Polívka: LEXIKON HISTORICKÝCH MÍST ČECH, MORAVY A SLEZSKA. Argo, Praha 2001.

TECHNICKÝ SLOVNÍK NĚMECKO-ČESKÝ A ČESKO-NĚMECKÝ. Lingea, Brno 2001.

11. J. Rosendorfský: ITALSKO-ČESKÝ SLOVNÍK. Leda, Praha 2001.

A. Kejvanová: NĚMECKO-ČESKÝ A ČESKO-NĚMECKÝ STAVEBNÍ A ARCHITEKTO-NICKÝ SLOVNÍK. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2001.

VELKÝ SLOVNÍK NĚMECKO-ČESKÝ A ČESKO-NĚMECKÝ. Lingea, Brno 2001.

12. Aleš Launer: SLANGOVÉ VÝRAZY PRO DROGY. ANGLICKO-ČESKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK. Academia, Praha 2001.

UNIVERSUM. Elektronická verze (2.0) stejnojmenné všeobecné encyklopedie.

LINGEA COLLINS COBUILD ENGLISH DICTIONARY. Lingea, Brno 2001.

M. Vágnerová: SLOVNÍK ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SLOV V SOUČASNÉ RUŠTINĚ. Nakladatelství J&M Písek, 2001.

R. Chodura, V. Klimešová, A. Křišťan: SLOVNÍK POJMŮ SAKRÁLNÍHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2001.

VŠEOBECNÝ ENCYKLOPEDICKÝ SLOVNÍK. A-F. Ottovo nakladatelství - Cesty, Praha.

TECHNICKÝ SLOVNÍK ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ. Lingea, Brno 2001.

ANGLICKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK. Pezolt PVD, Košice 2001.

13. PROJEKT LEXIKONY SAGIT (Sagit, Ostrava 2001). 5 svazků: P. Štalmach, A. Kottnauer: LEXIKON. PRACOVNÍ PRÁVO / J. Nesnídal a kol.: LEXIKON. OBCHODNÍ PRÁVO / J. Fiala a kol.: LEXIKON. OBČANSKÉ PRÁVO / V.Boněk a kol.: LEXIKON. DAŇOVÉ POJMY / V. Voříšek a kol.: LEXIKON. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ.

I. Řáda: ANGLICKO-ČESKÝ LETECKÝ SLOVNÍK. Leda, Praha 2001.

J. Mistrík: LINGVISTICKÝ SLOVNÍK. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2002.

BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK SLEZSKA A SEVERNÍ MORAVY. Sešit 1 (13) a 2 (14). FF Ostravské univerzity a Ústav pro region. studia, Ostrava 2000 – 2001.

14. Z. Madar: SLOVNÍK DEFINIC V ČESKÉM PRÁVU. Orac, Praha 2001.

J. M. Bocheński: SLOVNÍK FILOZOFICKÝCH POVĚR. Academia, Praha 2000.

M. Holas: MALÝ SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ Z HUDEBNÍ PEDAGOGIKY A HUDEBNÍ PSYCHOLOGIE. Akademie múzických umění v Praze, Praha 2001.

SLOVNÍK RUSKÝCH, UKRAJINSKÝCH A BĚLORUSKÝCH SPISOVATELŮ. Libri, Praha 2001.

BLACKWELLOVA ENCYKLOPEDIE MODERNÍHO KŘESŤANSKÉHO MYŠLENÍ. Návrat domů, Praha 2001.

B. Němec: ROŽMBERKOVÉ. Životopisná encyklopedie panského rodu. Veduta, České Budějovice 2001.

SLOVNÍK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 20. STOROČIA. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov Bratislava a Slovenská národná knižnica Martin 2001.

F. Vlk: ANGLICKO-ČESKÝ ODBORNÝ SLOVNÍK MOTOROVÝCH VOZIDEL. Nakladatelství VLK, Brno 2001.

J. Martínek: ČESKO-FRANCOUZSKÝ SLOVNÍK ARCHITEKTONICKÝ. Vydavatelství ČVUT, Praha 2001.

E. Kovácsová, E. Péchyová, A. Vokounová: NEMECKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-NEMECKÝ SLOVNÍK. Smaragd Pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2001.

15. V. Syrový: MALÝ SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ Z HUDEBNÍ AKUSTIKY A HUDEBNÍ ELEKTRONIKY. Akademie múzických umění v Praze, Praha 2001.

Ľ. Štvrtecký: GASTRONOMICKÝ SLOVNÍK SLOVENSKO-NEMECKO-FRANCÚZSKO-ANGLICKO-TALIANSKO-ŠPANIELSKY. Verba, 2001.

SLOVENSKO-RAKÚSKO-MAĎARSKÉ PODUNAJSKO. Geoinfo Slovakia a Dajama, Bratislava 2000. 1. vyd.

P. Sorge: DIZIONARIO DEI MODI DI DIRE DELLA LINGUA ITALIANA. Newton & Compton editori, Roma 2001.

BOĽŠOJ ANGLO-RUSSKIJ, RUSSKO-ANGLIJSKIJ ELEKTRONNYJ SLOVAR´ (na CD-ROM). ABBYY Software House, Moskva 2001.

J. Korostenski, M. Vágnerová: ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK PRO OBCHODNÍ SFÉRU. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Č. Budějovice 2000 (vyšlo v roce 2001).

N. Sillamy: PSYCHOLOGICKÝ SLOVNÍK. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2001.

S. Kazmíř: SLOVNÍK VALAŠSKÉHO NÁŘEČÍ. Nakladatelství Malina, Vsetín 2001.

SLOVAK BIOGRAPHICAL DICTIONARY. Matica slovenská, Martin 2002.

CESTOVNÝ LEXIKON SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Astor Slovakia, Bratislava 2001.

HOSPODÁŘSKÝ SLOVNÍK NĚMECKO-ČESKÝ A ČESKO-NĚMECKÝ. Lingea, Brno 2001.

HOSPODÁŘSKÝ SLOVNÍK ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ. Lingea, Brno – Fraus Plzeň, 2001.

16. J. Dungel, K. Hudec: ATLAS PTÁKŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Academia, Praha 2001.

J. Jandourek: SOCIOLOGICKÝ SLOVNÍK. Portál, Praha 2001.

V. Handa Pardyl: ČESKO-ANGLICKÝ ODBORNÝ SLOVNÍK DIVADELNÍCH VÝRAZŮ A VÝRAZŮ Z UMĚLECKÝCH ŘEMESEL. Akademie múzických umění v Praze, Praha 2001.

J. Průcha, E. Walterová, J. Mareš: PEDAGOGICKÝ SLOVNÍK. Portál, Praha 2001.

T. Zahradníček: ČESKO-ANGLICKÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK, 1. a 2. díl (A-O, P-Ž). Montanex, Ostrava 2001 (1. díl) a 2002 (2. díl).

L. Trup: FRANCÚZSKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK. Diplomacia, politológia, medzinárodné právo. Kniha-spoločník, Bratislava 2002.

LEXIKON ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ 2000. Academia, Praha 2001.

F. Vlk: NĚMECKO-ČESKÝ ODBORNÝ SLOVNÍK MOTOROVÝCH VOZIDEL. Nakladatelství VLK, Brno 2001.

J. Nevrtal, M. Bárta: SLOVNÍK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2000.

ŠKOLSKÝ ANGLICKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK. Pezolt PVD, Košice 2001.

L. Jouza: SLOVNÍK PRACOVNÍHO PRÁVA. Polygon, Praha 2001.

M. Rákoš: SLOVNÍK ANGLICKÝCH SKRATIEK Z OBLASTI HOSPODÁRSTVA, TECHNIKY A VEDY. Pezolt PVD, Košice 2001.

I. Málková, S. Urbanová a kol.: LITERÁRNÍ SLOVNÍK SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA (1945-2000). Votobia a Ústav pro regionální studia (ÚRS) Ostravské univerzity, Ostrava 2001.

Porota z hodnocení vyřadila dva tituly, které jsou sice vysoce kvalitními díly, ale nesplňují některé formální charakteristiky pravidel soutěže:

J. Ševčík, P. Morganová, D. Dušková: ČESKÉ UMĚNÍ 1938-1989. Programy / kritické texty / dokumenty. Academia, Praha 2001.

R. Mirchi: PRVNÍ ČESKO-PERSKÝ SLOVNÍK. Pardis, Praha 1996.

 

[Domů][Novinky][O nás][Slevy][Sekce][Akce][Časopis ToP][Slovník roku][Publikace][Databáze členů][Terminologická databáze][Diskusní skupiny][Pro osvěžení][Články][Odkazy]