STáTNí CENU ZA PřEKLADATELSKÉ DÍLO

převzal 24. října v Míčovně Pražského hradu z rukou ministra kultury Pavla Dostála docent italské literatury na FFUK Jiří Pelán. Cenu získal za překlad italské poezie pozdní secese Básníci soumraku s přihlédnutím k dosavadnímu překladatelskému dílu. Rozhodla o tom porota ve složení V. Dufková, J. Franěk, E. Pátková (předsedkyně), A. Pohorský, B. Stárková, L. Šenkyřík a J. Vrbová.

Jiří Pelán získal cenu coby nejkomplexnější osobnost poválečné překladatelské generace. Jeho překlad téže knihy byl oceněn i loni v soutěži Magnesia Litera.

Laureát prohlásil mj: „Není lepšího způsobu, jak porozumět literárnímu textu, než pokusit se o jeho překlad. Zabýváme-li se rok či dva či více jedním jediným textem, snažíme-li se ho slovo za slovem přepsat při zachování všech autorových původních intencí, dovíme se o něm více, než se můžeme dovědět i při té nejpečlivější a opakované četbě. Je to sice zdlouhavá cesta, ale onen intimní vztah, který se takto ustanoví mezi překladatelem a autorem, je něco jedinečného.“ (...) „Jedním z nejatraktivnějších témat pro každého, kdo se zabývá cizími literaturami, je postižení hiátu, který odděluje – v různé míře, ale vždy – kulturní kontext, v němž vzniklo cizí dílo, od domácí kulturní situace. tento fascinující moment, jemuž je třeba bezpodmínečně porozumět, vyvstává před překladatelem s mimořádnou silou: je to nejvlastnější problém jeho práce, ať už se rozhodne kulturní vzdálenosti zkracovat tím, že dílo přizpůsobí domácím souvislostem, anebo naopak dá této jinakosti zřetelně vystoupit. Překlad je i v tomto smyslu znovu ideálním prostředkem, jak se seznámit s oním cizincem, který přichází zpravidla z dálky a někdy dokonce z hlubin času.“

 

Další odměnění překladatelé

Mnichovský Spolek Adalberta Stiftera a pražská Unie pro dobré sousedství udělily v říjnu již poosmé v Berlíně Uměleckou cenu česko-německého porozumění. Jejím spoludržitelem se v letošním roce stal spisovatel a překladatel Ludvík Kundera, který byl oceněn jako autor, jehož dílo tvoří ze dvou třetin překlady z německého jazyka (mj. Bertolt Brecht, Heinrich Heine, R. M. Rilke a Georg Trakl).

*

U příležitosti dne Vzniku samostatného československého státu udělil prezident Václav Havel 77 osobnostem státní vyznamenání. Medaili Za zásluhy obdržel přední překladatel z angličtiny a mnohaletý rozhlasový režisér Josef Schwarz-Červinka za vynikající umělecké výsledky.

*

Ewald Osers, čestný člen JTP, byl letos vyznamenán Cenou Karla Hynka Máchy Masarykovy Akademie umění v Praze „za překladatelskou a básnickou činnost". Na kongresu Mezinárodní federace překladatelů FIT, který se konal v srpnu t.r. v kanadském Vancouveru, byl vyznamenán dvěma cenami: „Aurora Borealis Prize for Outstanding Translation of Fiction Literature“, jakož i „Aurora Borealis Prize for Outstanding Translation of Non-Fiction Literature“.

(prameny: Zprávy Obce překladatelů a Lidové noviny a materiály Mezinárodní federace překladatelů FIT)

 

 

[Domů][Novinky][O nás][Slevy][Sekce][Akce][Časopis ToP][Slovník roku][Publikace][Databáze členů][Terminologická databáze][Diskusní skupiny][Pro osvěžení][Články][Odkazy]